Študentský domov UKF Nitra

Referencia
Lokalita

Slančíkovej 595/1 Nitra 949 74 Slovensko

Pri projekte boli použité sadrokartónové akustické kazetové podhľady Gyptone.