Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Bezpečnostná priečka Rigips s triedou bezpečnosti RC3 (EI 90) na kovovej podkonštrukcii R-CW 75, opláštená z každej strany sadrokartónom 2× RigiStabil 12,5 – minerálna izlácia prípustná - bez ďalších požiadaviek.

Priečka Rigips RC3

Popis

Sadorkatonova priecka Rigips s triuedou bezpecnosti RC3

Bezpečnostná priečka Rigips RC3

Opláštenie 1 Sadrokartónové dosky RIGISTABIL (DFRIEH2)
Podkonštrukcia 2.1 Zvislý profil R-CW 75
  2.2 Vodorovný profil UW MAX 75
Izolácia 3 Minerálna izolácia podľa špecifikácie
Pripevnenie 4.1 Skrutky Rigips do tvrdých dosiek, typ UMN 25
  4.2 Skrutky Rigips do tvrdých dosiek, typ UMN 35
  6 Kotvenie do obvodových konštrukcií 
  7 Pripojovacie tesnenie
Tmelenie 5 Škáry zatmelené podľa technológie Rigips (odporúčaný tmel Vario

 

Hlavné výhody

  • bezpečnostná konštrukcia triedy RC3
  • odolnosť proti poškodeniu
  • protipožiarna odolnosť
  • dobré akustické vlastnosti

Použitie

Bezpečnostná priečka Rigips RC3 je vhodná na použitie v stenách a priečkach rezidečných a bytových objektov.

Segmenty

Bytové domy Rezidenčná výstavba

Súvisiace produkty

Bezpečnostná priečka Rigips RC3 - súvisiace produkty