Akustický zavesený podhľad MA

4.10.13 MA
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Marketingové informácie

Zavesený podhľad Rigips (REI 30) opláštený 1×  Akustickou impregnovanou doskou s technológiou Activ’Air® MAI AA (DFH2) 12,5 – na kovovej podkonštrukcii (R-CD) s minerálnou izoláciou hr. 40 mm, s minimálnou objemovou hmotnosťou 13 kg/m3 (napr. Isover Merino). Požiarna odolnosť podľa nosnej konštrukcie stropu.

Skladba akustického závesného podhľadu

Akusticky zaveseny podhlad MA prierez

 

Opláštenie 1 Modré akustické sadrokartónové dosky Rigips*)
Podkonštrukcia 2.1 Profily R-CD montážne
  2.2 Profily R-CD nosné
  2.3 Profily R-UD
  2.4 Závesy
  2.5 Krížová spojka profilov R-CD
Izolácia 3 Minerálna izolácia podľa špecifikácie
Pripevnenie 4

Rýchloskrutky Rigips 212 TN

  6 Kotvenie do stropu
Tmelenie 5 Škáry zatmelené podľa technológie Rigips (odporúčaný tmel Vario)

*) Pri zvýšenej vlhkosti vzduchu sa namiesto modrej akustickej sadrokartónovej dosky s technológiou Activ’Air® MA AA (DF) použijú akustické impregnované dosky s technológiou Activ’Air® MAI (DFH2)

Hlavné výhody akustického zavesného podhľadu MA

Použitie akustického závesného podhľadu 

Vhodná voľba na riešenie zvukovej nepriezvučnosti podhľadov a stropov v rezidenčných a nerezidenčných stavbách.