Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Zavesený podhľad Rigips (REI 30) opláštený 1×  Akustickou impregnovanou doskou s technológiou Activ’Air® MAI AA (DFH2) 12,5 – na kovovej podkonštrukcii (R-CD) s minerálnou izoláciou hr. 40 mm, s minimálnou objemovou hmotnosťou 13 kg/m3 (napr. Isover Merino). Požiarna odolnosť podľa nosnej konštrukcie stropu.

 

Akustický zavesený podhľad MA

Popis

Akusticky zaveseny podhľad MA prierez

Skladba akustického závesného podhľadu 

Opláštenie 1 Modré akustické sadrokartónové dosky Rigips*)
Podkonštrukcia 2.1 Profily R-CD montážne
  2.2 Profily R-CD nosné
  2.3 Profily R-UD
  2.4 Závesy
  2.5 Krížová spojka profilov R-CD
Izolácia 3 Minerálna izolácia podľa špecifikácie
Pripevnenie 4

Rýchloskrutky Rigips 212 TN

  6 Kotvenie do stropu
Tmelenie 5 Škáry zatmelené podľa technológie Rigips (odporúčaný tmel Vario)

*) Pri zvýšenej vlhkosti vzduchu sa namiesto modrej akustickej sadrokartónovej dosky s technológiou Activ’Air® MA AA (DF) použijú akustické impregnované dosky s technológiou Activ’Air® MAI (DFH2)

Hlavné výhody

  • vynikajúce akustické vlastnosti
  • modrá akustická doska obsahuje technológiu Activ'Air®

Použitie

Vhodná voľba na riešenie zvukovej nepriezvučnosti podhľadov a stropov v rezidenčných a nerezidenčných stavbách.

Segmenty

Rezidenčná výstavba Zdravotnícke zariadenia ŠKOLSKÉ A VZDELÁVACIE ZARIADENIA

Súvisiace produkty

Akustický zavesený podhľad MA - súvisiace produkty