Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Šachtová stena Rigips (EI 90) bez podkonštrukcie, opláštená 2× Ridurit 20, bez minerálnej izolácie.

Šachtová stena Rigips bez podkonštrukcie

Popis

Šachtová stena Rigips bez podkonštrukcie prierez

Skladba šachtovej steny Rigips bez podkonštrukcie

Opláštenie 1 Sadrovláknité dosky Glasroc F Ridurit 20
Podkonštrukcia 2.0 Oceĺový uholník 40 x 20 x 1 mm
Izolácia   Bez minerálnej izolácie
Pripevnenie 4.1 Skrutky Ridurit 35
  4.2 Rýchloskrutky Rigips 212/35 TN
  6 Kotvenie do obvodových konštrukcií (kovové hmoždinky 6 mm)
  7 Pripojovacie tesnenie, triedy reakcie na oheň A1
Tmelenie 5 Škáry zatmelené podľa technológie Rigips (odporúčaný tmel Vario)

 

Hlavné výhody

Použitie

Šachtová stena Rigip s opláštením sadrovláknitou doskou Glasroc F Ridurit sa odporúča na obklady konštrukcií, na protipožiarne priečky, predsadené steny, šachtové steny a podhľady.