Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Obvodová difúzne otvorená stena Rigips-Steico (REI, REW 45) z interiéru; REI 60 z exteriéru) na jednoduchej drevenej konštrukcii min. 60/160 mm, opláštená z exterieru doskami STEICOprotect hr. 100 mm, z interieru doskami Rigidur Hsd 12,5, s vnútornou predstenou opláštenou sadrokartónovými doskami RigiStabil 12,5.

Difúzne otvorená stena

Popis

Difuzne otvorená stena pre drevostavby

Skladba obvodovej nosnej steny pre drevostavby

Opláštenie 1 Sadrovláknité dosky Rigidur Hsd*) alebo RigiStabil15
  1.2 Drevovláknité dosky STEICO protect 100 mm
    Sadrokartónové dosky RigiStabil (DRIEH2) 12,5 mm
Podkonštrukcia 2.1

Zvislý drevený stĺpik min. 60/100 pre RigiStabil 12,5 (min. 60/120 mm pre RigiStabil 15)

  2.2 Vodorovný spodný drevený hranol min. 40/100 mm pre RigiStabil 12,5 (min. 60/120 mm pre RigiStabil 15)
  2.3 Vodorovný horný drevený hranol min. 80/100 mm pre RigiStabil 12,5 (min. 2x40/120 mm pre RigiStabil 15)
  2.4 Kontralata min. 40/60 mm po max. 400 mm
Izolácia 3.1 Minerálna izolácia podľa špecifikácie
  3.2 Parozábrana
Pripevnenie 4 Sponky min.1,5 x 10 x 50 mm (nerezové)
Tmelenie 5 Škáry zatmelené alebo zatemelené podľa technológie Rigips 

*) Ak sa používajú dosky rigidur Hs, nie je nutné použiť parobrzdu (3.2)

Hlavné výhody

  • difúzne otvorená konštrukcia
  • protipožiarna odolnosť

 

Použitie

Konštrukcia sa používa ako obvodová nosná stena pre drevodomy.

Segmenty

Montované domy a drevostavby