Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Obvodová nosná stena (REI, REW 30) na jednoduchej drevenej konštrukcii, opláštená sadrokartónovými doskami RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 mm s minerálnou izoláciou hr. 100 mm a objemovej hmotnosti 40 kg/m3. Opláštenie z vnútornej strany je pripevnené na drevených kontralatách o rozmeroch min. 40/60 mm s rozstupom max. 400 mm, vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s min. hrúbkou 40 mm.

Obvodová nosná stena

Popis

Obvodova nosna stena drevodmov prierez

Skladba obvodovej nosnej steny pre drevostavby

Opláštenie 1 Sadrokartónové dosky Rigistabil (DRIEH2) 
  1.2 Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) min. 40 mm
Podkonštrukcia 2.1

Zvislý drevený stĺpik min. 60/100 pre RigiStabil 12,5 (min. 60/120 mm pre RigiStabil 15)

  2.2 Vodorovný spodný drevený hranol min. 40/100 mm pre RigiStabil 12,5 (min. 60/120 mm pre RigiStabil 15)
  2.3 Vodorovný horný drevený hranol min. 80/100 mm pre RigiStabil 12,5 (min. 2x40/120 mm pre RigiStabil 15)
  2.4 Kontralata min. 40/60 mm po max. 400 mm
Izolácia 3.1 Minerálna izolácia podľa špecifikácie
  3.2 Parozábrna
Pripevnenie 4 Sponky min.1,5 x 10 x 50 mm (nerezové)
Tmelenie 5 Škáry zatmelené alebo zatemelené podľa technológie Rigips 

 

Hlavné výhody

  • statická zaťažiteľnosť
  • univerzálne použitie
  • protipožiarna odolnosť

Použitie

Konštrukcia sa používa ako obvodová nosná stena pri stavbe drevodomov.

Segmenty

Montované domy a drevostavby

Súvisiace produkty

Obvodová nosná stena - súvisiace produkty