Obvodová nosná stena

3.33.05 RS
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Popis

Obvodová nosná stena (REI, REW 30) na jednoduchej drevenej konštrukcii, opláštená sadrokartónovými doskami RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 mm s minerálnou izoláciou hr. 100 mm a objemovej hmotnosti 40 kg/m3. Opláštenie z vnútornej strany je pripevnené na drevených kontralatách o rozmeroch min. 40/60 mm s rozstupom max. 400 mm, vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s min. hrúbkou 40 mm.

Skladba obvodovej nosnej steny pre drevostavby

Obvodova nosna stena drevodmov prierez

 

Opláštenie 1 Sadrokartónové dosky RigiStabil (DRIEH2) 
  1.2 Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) min. 40 mm
Podkonštrukcia 2.1

Zvislý drevený stĺpik min. 60/100 pre RigiStabil 12,5 (min. 60/120 mm pre RigiStabil 15)

  2.2 Vodorovný spodný drevený hranol min. 40/100 mm pre RigiStabil 12,5 (min. 60/120 mm pre RigiStabil 15)
  2.3 Vodorovný horný drevený hranol min. 80/100 mm pre RigiStabil 12,5 (min. 2x40/120 mm pre RigiStabil 15)
  2.4 Kontralata min. 40/60 mm po max. 400 mm
Izolácia 3.1 Minerálna izolácia podľa špecifikácie
  3.2 Parozábrna
Pripevnenie 4 Sponky min.1,5 x 10 x 50 mm (nerezové)
Tmelenie 5 Škáry zatmelené alebo zatemelené podľa technológie Rigips 

Hlavné výhody stien (REI, REW 30)

  • statická zaťažiteľnosť,
  • univerzálne použitie,
  • protipožiarna odolnosť drevených stavieb.

Použitie obvodových nosných stien

Konštrukcia sa používa ako obvodová nosná stena pri stavbe drevodomov.

Pre výpočet spotreby materiálu svojho projektu použite náš Rigips kalkulačný program Selector. Tu si stiahnite Selector