Vnútorná nosná stena RigiStabil

3.30.01 RS
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Marketingové informácie

Vnútorná nosná stena pre drevostavby je RigiStabil (REI 30) na jednoduchej drevenej konštrukcii min. 60/100 opláštená z každej strany sadrokartónovými doskami RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 mm s minerálnou izoláciou hrúbky min. 100 mm o objemovej hmotnosti 40 kg/m3.

Skladba vnútornej nosnej steny pre drevostavby s doskou RigiStabil

Vnutorna nosna stena pre drevostavby - prierez

 

Opláštenie 1.1 Sadrokartónové dosky RigiStabil (DRIEH2) 
Podkonštrukcia 2.1

Zvislý drevený stĺpik min. 60/100 pre RigiStabil 12,5 (min. 60/120 mm pre RigiStabil 15)

  2.2 Vodorovný spodný drevený hranol min. 40/100 mm pre RigiStabil 12,5 (min. 60/120 mm pre RigiStabil 15)
  2.3 Vodorovný horný drevený hranol min. 80/100 mm pre RigiStabil 12,5 (min. 2x40/120 mm pre RigiStabil 15)
Izolácia 3 Minerálna izolácia podľa špecifikácie
Pripevnenie 4 Sponky min.1,5 x 10 x 50 mm (nerezové)
Tmelenie 5 Škáry zatmelené alebo zatemelené podľa technológie Rigips 

Hlavné výhody dosky RigiStabil (REI 30)

  • pevnosť konštrukcie,
  • dobré akustické vlastnosti,
  • výborná únosnosť.

Použitie vnútornej nosnej steny pre drevostavby s doskou RigiStabil

Ideálne na použitie ako vnútorné nosné steny v drevodomoch.

Pre výpočet spotreby materiálu svojho projektu použite náš Rigips kalkulačný program Selector. Tu si stiahnite Selector