Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Vnútorná nosná stena pre drevostavby je RigiStabil (REI 30) na jednoduchej drevenej konštrukcii min. 60/100 opláštená z každej strany sadrokartónovými doskami RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 mm s minerálnou izoláciou hrúbky min. 100 mm o objemovej hmotnosti 40 kg/m3.

Vnútorná nosná stena

Popis

Vnutorna nosna stena pre drevostavby - prierez

Skladba vnútornej nosnej steny pre drevostavby s doskou RigiStabil

Opláštenie 1.1 Sadrokartónové dosky Rigistabil (DRIEH2) 
Podkonštrukcia 2.1

Zvislý drevený stĺpik min. 60/100 pre RigiStabil 12,5 (min. 60/120 mm pre RigiStabil 15)

  2.2 Vodorovný spodný drevený hranol min. 40/100 mm pre RigiStabil 12,5 (min. 60/120 mm pre RigiStabil 15)
  2.3 Vodorovný horný drevený hranol min. 80/100 mm pre RigiStabil 12,5 (min. 2x40/120 mm pre RigiStabil 15)
Izolácia 3 Minerálna izolácia podľa špecifikácie
Pripevnenie 4 Sponky min.1,5 x 10 x 50 mm (nerezové)
Tmelenie 5 Škáry zatmelené alebo zatemelené podľa technológie Rigips 

 

Hlavné výhody

  • pevnosť konštrukcie
  • dobré akustické vlastnosti
  • výborná únosnosť

Použitie

Ideálne na použitie ako vnútorné nosné steny v drevodomoch.

Segmenty

Montované domy a drevostavby

Súvisiace produkty

Vnútorná nosná stena RigiStabil - súvisiace produkty