Udržateľné stavebníctvo Saint-Gobain

Udrzatelne stavebnictvo Saint-Gobain

Udržateľné stavebníctvo

Čo pre nás znamená?

Ako výrobca stavebných materiálov, chceme našim zákazníkom pomáhať stavať udržateľnejšie. Náš cieľ, Making the World a Better Home (urobiť svet lepším domovom), nás vedie týmto smerom. Opatrenia, ktoré robíme interne na zníženie našej vlastnej stopy, sú veľmi dôležité, ale rovnako dôležité je aj to, čo môžeme urobiť pre stavebný sektor.

Keď hovoríme o udržateľnej výstavbe, veríme, že udržateľnosť a výkonnosť by mali ísť vždy ruka v ruke.

Udržateľná výstavba pre nás znamená budovy, ktoré sú:

  • Lepšie pre planétu
  • Lepšie pre ľudí
  • Stavby v lepšej kvalite
  • Budovy s lepšou ekonomickou hodnotou
Trvalo udrzatelna vystavba

Budovať lepšie pre planétu

Stavať lepšie pre ľudí

Budovy s lepšou ekonomickou hodnotou

Kvalitnejšie stavby