Ako vyrátam spotrebu sadrokartónových dosiek?

Pri výpočte spotreby sadrokartónových dosiek môžete postupovať nasledovne:

Určte veľkosť plochy v m2, na ktorú chcete inštalovať sadrokartónové dosky. Vypočítajte výšku a šírku stien alebo stropov, ktoré chcete pokrývať sadrokartónom.

Vypočítajte celkovú plochu. Pre steny môžete vynásobiť výšku a šírku každej steny a sčítať tieto hodnoty pre všetky steny, ktoré budete pokrývať.

Pre stropy môžete vynásobiť dĺžku a šírku stropu, dostanete výslednú spotrebu sadrokartónu v m2.

Odpíšte plochy dverí a okien v m2, ktoré nebudete pokrývať sadrokartónom.

Zistite rozmer sadrokartónovej dosky. Typická šírka dosky je 1200 – 1250 mm, typická dĺžka sadrokartónovej dosky je 2000 – 2750 mm.

Vypočítajte spotrebu dosiek a zaokrúhlite výsledný počet smerom nahor na celé číslo.

Príklad

 Ak chcete pokryť stenu s rozmermi 3 m x 2,5 m (7,5 m²) a sadrokartónová doska je veľkosti 120 cm x 240 cm, vypočítate (7,5 m²)/(2,88 m²/doska) = 2,6 dosiek.

V tomto prípade by ste potrebovali 3 sadrokartónové dosky.

 

Vždy je dôležité zahrnúť aj nejaké percento navyše, na pokrytie nečakaných okolností, ako napríklad opravy alebo chyby pri montáži. Odporúčané množstvo je minimálne 5 – 10 % navyše k vypočítanému množstvu.