4 minutes min

Modulárne stavby - budúcnosť architektúry?

Modularna skola vo Velkom Biely

V obci Veľký Biel nedávno vznikla nová modulárna škola, prvá tohto typu na Slovensku. Návrh typových modulárnych škôl a škôlok bol vpracovaný podľa zadania a licenčných podmienok spoločnosti ELITE HOLDING, a.s. Autorom dizajnu je architektonický ateliér BP Studio, za ktorým stoja mladí, ambiciózni architekti Ing. arch. Marek Barcík a Ing. arch. Marek Popovič. „Zadanie bolo, že škola, ktorú navrhneme, musí byť univerzálna, modifikovateľná s dobrými úžitkovými vlastnosťami s vysokým dôrazom na životnosť. Jej dizajn a koncepčné riešenie musí zodpovedať najnovším normám a požiadavkám súčasnosti. Typové školy a škôlky sú navrhnuté v troch prevedeniach (CITY – mestské prostredie, EKO – vidiek, BASIC – nízko-nákladové prevedenie).“ hovorí Ing. arch. Marek Barcík. Jednou zo základných požiadaviek na stavbu bolo, že realizácia stavby musí byť časovo nenáročná a s vylúčením čo najväčšieho množstva mokrých procesov.

Využitie budovy môže byť kedykoľvek zmenené

Architekti preto vytvorili návrh školy, ktorá v závislosti od počtu „modulov“ môže mať až dvadsať tried. Dizajnovo a energeticky je umiestniteľná kdekoľvek na území Slovenska. Tá vo Veľkom Bieli má štyri triedy, do ktorých sa pohodlne zmestí až 120 detí. V prípade potreby sa dajú kedykoľvek pristavať nové triedy bez toho, aby to akýmkoľvek spôsobom narušilo plynulý priebeh vyučovania. Zároveň, vďaka použitiu sadrokartónových priečok a predpripravených rozvodov, môže byť účel, na ktorý je budova aktuálne určená, kedykoľvek zmenený. Škola sa tak časom môže zmeniť napríklad na stacionár pre seniorov, komunitné centrum, alebo zdravotnícke zariadenie.

Multi Comfort – štyri parametre kvality vnútorného prostredia

Okrem flexibility a modularity sa pri návrhu a realizácii stavby zamerali aj na zabezpečenie kvality vnútorného prostredia, ktorá je definovaná štyrmi základnými parametrami komfortu: tepelným, svetelným, akustickým a kvalitou vnútorného vzduchu. Tieto aspekty výrazne ovplyvňujú schopnosť žiakov sústrediť sa počas celého vyučovacieho procesu. Kvalita vnútorného prostredia výraznou mierou vplýva aj na pohodu učiteľov a ich schopnosť pútavo prednášať.

Spoločnosť Saint-Gobain, vďaka svojmu konceptu Multi Comfort, poskytla poradenstvo a servis pri návrhu a realizácii stavby základnej školy vo Veľkom Bieli, vďaka čomu táto škola spĺňa tie najprísnejšie kritériá kvality vnútorného prostredia.

Použitím sadrokartónových systémov šetríme nielen životné prostredie, ale aj náklady

Generálny dodávateľ stavby, stavebná spoločnosť VYSMAN, spol. s r.o. si pri výstavbe školy vo Veľkom Bieli zvolila systémovú konštrukciu zosadrokartónových dosiek Habito od spoločnosti Rigips. V prvom rade kvôli ichvlastnostiam - extrémnej pevnosti, mechanickej odolnosti a hlavne výborným akustickým vlastnostiam. „Pri stavbes použitím sadrokartónu šetríte priame aj nepriame náklady.V porovnaní s pórobetónovými či tehlovými stenami môžete ušetriť 15 % nákladov už pri samotnej doprave na stavbu, a to vďaka nižšej hmotnosti a spotrebe tohto materiálu pri stavbe“ hovorí Róbert Vinca z divízie Rigips. Pri suchej výstavbe – teda použitím sadrokartónových systémov –sa použije až o 63 % menej vody, ako v prípade pórobetónovej steny alebo o 56 % menej vody, ako v prípade stavby steny z tehál. Práca so sadrokartónom je niekoľkokrát rýchlejšia, ako v prípade použitia tradičných materiálov, a to v konečnom dôsledku znamená šetrenie ďalších nákladov.

Konštrukčné vlastnosti dosiek Habito zlepšujú kvalitu života v interiéri

Sadrokartónový systém Habito sa vyznačuje vysokou mechanickou odolnosťou. Spĺňa bezpečnostnú triedu RC3, disponuje vlastnosťami porovnateľnými s murovanými priečkami z plných tehál. Vďaka tomu sa hodí aj do priestorov s vysokou frekvenciou ľudí, ako sú banky, archívy alebo aj školy.

Dosky Habito boli na výstavbu tried vybrané aj z dôvodu svojich výborných akustických vlastností. Pri rovnakej hrúbke priečok poskytujú až dvojnásobnú vzduchovú nepriezvučnosť deliacich konštrukcií, ako tradičné murované spôsoby výstavby. Účinne eliminujú hluk a riešia akustickú izoláciu a navodzuje zvukové pohodlie v triedach. V neposlednom rade šetria aj priestor. V porovnaní s tehlami a pórobetónom zaberajú až o polovicu menej miesta, vďaka čomu nezmenšujú úžitkovú plochu miestností.

Pri stavbe školy boli použité aj ďalšie materiály od koncernu Saint-Gobain, ktorého súčasťou je aj divízia Rigips. Izolácie poskytla divízia ISOVER, stropné akustické panely, ktoré zlepšujú akustické vlastnosti tried sú zase z divízie Ecophon a fasádne riešenia dodala divízia Weber. Práve takéto spojenie rôznorodých technológií pomáha stavať budovy, ktoré ponúkajú perfektný tepelný, svetelný a akustický komfort spolu s výnimočnou kvalitou vnútorného vzduchu. Aj vďaka použitiu riešení od koncernu Saint-Gobain trvala stavba základnej školy vo Veľkom Bieli len približne pol roka a kvalita jej vnútorného prostredia môže byť posudzovaná podľa hodnotenia konceptu Multi Comfort.

Už teraz sa plánuje stavba takýchto škôl aj v ďalších mestách Slovenska.

Modularna skola vo Velkom Biely 2
Modularna skola vo Velkom Biely 3
Modularna skola vo Velkom Biely interier
Modularna skola vo Velkom Biely - trieda