Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


Habito (DFRIH1)

Habito™ je sadrokartónová doska s extrémnou pevnosťou, ktorá umožňuje stavať interiérové priečky s vysokou mechanickou odolnosťou a únosnosťou. Do dosiek Habito™ je možné kotviť predmety bežnou skrutkou do dreva bez predvŕtania.

Sadrokartonova doska Habito

Hlavné výhody

  • vysoká pevnosť a odolnosť
  • výborné akustické vlastnosti
  • nosnosť 25kg na skrutku
  • kotvenie bez hmoždiniek a predvŕtania
  • jednoduchá montáž bez výstuh
  • ľahká oprava

Použitie

Sadrokartónová doska Habito™ je vhodná pre suchú výstavbu, výstavbu predsadených stien, ale aj podhľadov.

Bezpečnosť

Bezpečnostná priečka Habito™ úspešne spĺňa všetky kritériá skúšok akreditovanej skúšobni. Z pohľadu bezpečnosti proti násilnému vniknutiu sa tak vyrovná murovanej priečke z plných tehál.

Akustická - zvuková izolácia

Konštrukcie Rigips opláštené doskami Habito™ majú okrem iných vynikajúcich vlastností aj výborné hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti a teda zvukovej izolácie,  preto sú také vhodné na odhlučnenie stien. Dôvodom je vyššia plošná hmotnosť, čo sa prejaví vysokou nepriezvučnosťou už pri jednoducho opláštených priečkach.

Pri dvojvrstvovo opláštených konštrukciách je z pohľadu nepriezvučnosti výhodná kombinácia dosiek Habito™ a Rigips RB (A). Tieto rozdielne dosky sa na dosiahnutie najvyššej vzduchovej nepriezvučnosti vhodne dopĺňajú, kedže majú tzv. rezonančný pokles na inej frekvencii. Výsledná vzduchová nepriezvučnosť dosahuje výbornú hodnotu.

Kotvenie predmetov do dosky Habito™

Priečka Habito™

Maximálna povolená hmotnosť bremena v doske Habito/1 kotviaci bod

Excentricita ťažiska bremena

"e" = 100 mm

"e" = 200 mm

"e" = 300 mm

Kovová kotva Molly ⌀ 8 mm*

155 kg 108 kg 78 kg

Skrutka FN ⌀ 4,8 mm**

31 kg  28 kg 17 kg

Skrutka do dreva ⌀ 5 mm**

34 kg 25 kg 16 kg

* Vzdialenosť susedných zaťažovacích bodov je min. 150 mm pri opláštení 12,5 mm.

** Vzdialenosť susedných zaťažovacích bodov je min. 30 mm, dĺžku skrutiek je potrebné zvoliť tak, aby prečinievali do dutiny priečky min. 10 mm.

Pozn.: Je potrebné zohľadniť maximálne dovolené zaťaženie celej steny.

Pozrite si aj náš kompletný návod na zhotovenie predsadenej steny s doskou Habito.

Podhľad Habito™

Maximálna povolená hmotnosť bremena v doske Habito/1 kotviaci bod*

Skrutka FN ⌀ 4,8 mm ***

15 kg**

Skrutka do dreva ⌀ 5 mm ***

15 kg**

* Vzdialenosť susedných zaťažovacích bodov je min. 30 mm.

** Pri prekročení 20 kg/m2 je potrebné štandardnú konštrukciu podhľadov vhodne vystužiť nad rámec bežných parametrov.

*** Dĺžku skrutiek je potrebné zvoliť tak, aby prečnievali do dutiny podhľadu min. 10 mm.

Pozn.: Pripevňovanie predmetov je podrobnejšie opísané v Atlase suchej výstavby.

Zhotovená priečka z dosiek Habito™ má v porovnaní s priečkami z tehál alebo pórobetónu nižšiu hmotnosť, menšiu hrúbku a zároveň až dvojnásobne lepší útlm hluku, dosahuje výborné hodnoty zvukovej izolácie. Navyše, výstavba priečky z dosiek Habito je niekoľkokrát rýchlejšia ako murované priečky, vďaka suchej výstavbe a vynechaniu mokrých procesov.