Sadrokartónové dosky

Habito (DFRIH1)

Sadrokartónová doska Habito® s vysokou pevnosťou. Možnosť kotvenia ťažkých predmetov aj so skrutkou do dreva. Impregnovaná. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Akustika - zvuková izolácia
Odolnosť proti vlhkosti a plesniam
Protipožiarna odolnosť
Zvýšená pevnosť / Odolnosť proti nárazom

Marketingové informácie

Zhotovená priečka z dosiek Habito® má v porovnaní s priečkami z tehál alebo pórobetónu nižšiu hmotnosť, menšiu hrúbku a zároveň až dvojnásobne lepší útlm hluku, dosahuje výborné hodnoty zvukovej izolácie. Navyše, výstavba priečky z dosiek Habito je niekoľkokrát rýchlejšia ako murované priečky, vďaka suchej výstavbe a vynechaniu mokrých procesov.

Habito® je sadrokartónová doska s extrémnou pevnosťou, ktorá umožňuje stavať interiérové priečky s vysokou mechanickou odolnosťou a únosnosťou. Do dosiek Habito® je možné kotviť predmety bežnou skrutkou do dreva bez predvŕtania.

Hlavné výhody Habito® 

  • vysoká pevnosť a odolnosť,
  • výborné akustické vlastnosti,
  • nosnosť 25kg na skrutku,
  • kotvenie bez hmoždiniek a predvŕtania,
  • jednoduchá montáž bez výstuh,
  • ľahká oprava.

Použitie sadrokartónovej dosky Habito® 

Sadrokartónová doska Habito® je vhodná pre oblasť suchej výstavby na výstavbu predsadených stien, ale aj podhľadov.

Bezpečnosť sadrokartónov

Bezpečnostná priečka Habito® úspešne spĺňa všetky kritériá skúšok akreditovanej skúšobni. Z pohľadu bezpečnosti proti násilnému vniknutiu sa tak vyrovná murovanej priečke z plných tehál.

Akustická - zvuková izolácia sadrokartónových konštrukcií

Konštrukcie Rigips opláštené doskami Habito® majú okrem iných vynikajúcich vlastností aj výborné hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti a teda zvukovej izolácie,  preto sú také vhodné na odhlučnenie stien. Dôvodom je vyššia plošná hmotnosť, čo sa prejaví vysokou nepriezvučnosťou už pri jednoducho opláštených priečkach.

Pri dvojvrstvovo opláštených konštrukciách je z pohľadu nepriezvučnosti výhodná kombinácia dosiek Habito® a Rigips RB (A). Tieto rozdielne dosky sa na dosiahnutie najvyššej vzduchovej nepriezvučnosti vhodne dopĺňajú, keďže majú tzv. rezonančný pokles na inej frekvencii. Výsledná vzduchová nepriezvučnosť dosahuje výbornú hodnotu.

Porovnanie medzibytových a vnútrobytových priečok - tehla, pórobetón, Habito®

 

 

Technické informácie

Kotvenie predmetov do dosky Habito®

Priečka Habito®

Maximálna povolená hmotnosť bremena v doske Habito®/1 kotviaci bod

Excentricita ťažiska bremena

"e" = 100 mm

"e" = 200 mm

"e" = 300 mm

Kovová kotva Molly ⌀ 8 mm*

155 kg 108 kg 78 kg

Skrutka FN ⌀ 4,8 mm**

31 kg  28 kg 17 kg

Skrutka do dreva ⌀ 5 mm**

34 kg 25 kg 16 kg

* Vzdialenosť susedných zaťažovacích bodov je min. 150 mm pri opláštení 12,5 mm.

** Vzdialenosť susedných zaťažovacích bodov je min. 30 mm, dĺžku skrutiek je potrebné zvoliť tak, aby prečinievali do dutiny priečky min. 10 mm.

Pozn.: Je potrebné zohľadniť maximálne dovolené zaťaženie celej steny.

Pozrite si aj náš kompletný návod na zhotovenie predsadenej steny s doskou Habito.

Podhľad Habito®

Maximálna povolená hmotnosť bremena v doske Habito®/1 kotviaci bod*

Skrutka FN ⌀ 4,8 mm ***

15 kg**

Skrutka do dreva ⌀ 5 mm ***

15 kg**

* Vzdialenosť susedných zaťažovacích bodov je min. 30 mm.

** Pri prekročení 20 kg/m2 je potrebné štandardnú konštrukciu podhľadov vhodne vystužiť nad rámec bežných parametrov.

*** Dĺžku skrutiek je potrebné zvoliť tak, aby prečnievali do dutiny podhľadu min. 10 mm.

Pozn.: Pripevňovanie predmetov je podrobnejšie opísané v Atlase suchej výstavby.

Marketingové dokumenty

Brožúra

Dokumenty

Vybrať všetky
Environmentálne prehlásenie o produkte
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
EPD Habito H CZ
EPD Habito H HU
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
VOP Habito CZ
VOP Habito HU