1 minute min

Náš prínos k téme kvality vnútorného prostredia

Kvalita vnutorneho prostredia

MULTI COMFORT vo vnútornom priestore budovy

Kvalita vnútorného prostredia budov je kľúčová z pohľadu zdravia, produktivity a spokojnosti ich užívateľov. Táto téma je veľmi dôležitá a mala by sa jej venovať väčšia pozornosť aj zo strany verejných činiteľov. Preto sme sa v spolupráci s tímom kolegov z projektu Multi Comfort rozhodli podporiť šírenie tejto myšlienky smerom na verejné politiky, ktoré sa doposiaľ tejto téme takmer vôbec nevenovali. Sme radi, že sme mohli spolu s Budovami pre budúcnosť (PB) a ďalšími odborníkmi pripraviť pozičný dokument, ktorý tento problém hlbšie analyzuje a prináša prvé kroky smerom k riešeniu.

Dokument si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom linku.