Hero Image
Image
Studentska sutaz 2022
2 minutes min

Študentská súťaž - Architectural Student Contest 2022

Studentska sutaz 2022

Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup ku konceptom návrhu energeticky nenáročných budov, je určená študentom architektúry a stavebných odborov vysokých škôl a univerzít Slovenskej republiky, za použitia produktov a riešení Saint-Gobain.

Multi Comfort Students Contest je dvojfázová medzinárodná súťaž založená na princípoch programu Multi Comfort. Po prvýkrát bola organizovaná divíziou ISOVER v Srbsku v roku 2004, v roku 2005 nadobudla súťaž medzinárodný rozmer.

Cieľom súťaže je integrovať tvorivý prístup študentov ku konceptu energeticky úsporných stavieb na úrovni pasívneho domu, stimulovať študentov, aby premýšľali o tepelnej i akustickej pohode a dozvedeli sa o osvedčených moderných riešeniach, ktoré ponúka spoločnosť Saint-Gobain.

Prvá fáza - národné kolo

V tejto fáze súťaže sú porotou hodnotené všetky zaslané súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritéria. Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú finančné ohodnotenie a zároveň možnosť prezentácie v medzinárodnom kole súťaže.

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Všetci účastníci musia mať po dobu trvania súťaže štatút študenta. Účastníkmi môžu byť jednotlivci, alebo tímy v počte max. 3 osoby. Každý účastník (jednotlivec, alebo tím) súťaží len s jedným projektom. Každý účastník sa môže národného kola zúčastniť len v jednej krajine.

Druhá fáza - medzinárodné finále

Autori troch najlepších projektov z národného kola sa zúčastnia medzinárodného finále. To sa uskutočňuje formou galavečera. Jednotlivé projekty sú vystavené k nahliadnutiu a diskusii. Každý účastník medzinárodného kola má príležitosť v krátkej 5-minútovej prezentácii priblížiť hlavnú ideu svojho návrhu. Študenti, ktorí sa medzinárodného finále nemôžu zúčastniť, môžu prezentácie svojich kolegov sledovať v priamom prenose cez internet.

V prípade otázok kontaktujte prosím:
vojtekova@fa.stuba.sk / vladimir.balent@saint-gobain.com

 

Viac informácií nájdete aj na: https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/