Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Sadrokartónové podhľady Rigips s doskami 4PROfesional predstavujú moderné, rýchle a čisté riešenie opláštenia stropov.

Rýchly sadrokartónový strop krok za krokom

Ich hlavnou výhodou je ich rovinnnosť a nízke riziko prasklín. Pre zabezpečenie týchto vlastností podhľadu počas jeho životnosti je nevyhnuté používať predpísané prvky a technologické postupy.

1. Zameranie a montáž stropných profilov

Nosný rošt plafónu-podhľadu je dvojúrovňový. Hornú vrstvu tvoria nosné konštrukčné RigiProfily R-CD, pripevnené na nosný strop prostredníctvom závesov a závesných drôtov s okom. Spodné R-CD RigiProfily sa nazývajú montážne a pripevňujú sa na ne sadrokartónové dosky.

Na stene si vyznačíme polohu a obrysovú čiaru podhľadu. Pamätajme si, že vyznačujeme úroveň konštrukcie, preto pri vyznačovaní nezabudnime zohľadniť hrúbku materiálu, ktorý na strop použijeme

Sadrokartonovy strop bez spojov

2. Na obvodové RigiProfily R-UD nalepíme samolepiace penové tesnenie, ktoré výraznou mierou vplýva na akustické parametre celého plafónu. Pozrite si, aké akustické vlastnosti majú odhlučnené, zvukotesné steny.

Sadrokartonovy strop, lepenie penoveho tesnenia

3. Príprava roštov pre prichytenie plafónu zo sadrokartónu

R-UD RigiProfily pripevňujeme na obvodovú stenu po predvŕtaní plastovými natĺkacími hmoždinkami, príp. inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami podľa druhu materiálu, ktorý na strop použijeme. Vzájomný rozostup pripevnenia je max. 800 mm. Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu miestnosti je maximálne 200 mm.

Hladky strop zo sadrokartonu bez spojov

4. Rozmeranie polohy závesov pre konštrukciu 

Rozmeriame polohu závesov, ktoré rozmiestnime tak, aby v smere nosných profilov bol ich rozostup max. 900 mm a v kolmom smere bol max. 1 000 mm, tým vznikne “sieť” závesov 0,9 x 1 m. Vzdialenosť krajného nosného R-CD RigiProfilu od steny je max. 1 000 mm a vzdialenosť krajného závesu od steny v opačnom (kolmom) smere je max. 900 mm.

Strop zo sadrokartonu, montaz upevnenia

5. Pripevnenie drôtu s okom pre zavesenie sadrokartonového stropu

Drôt s okom k nosnému stropu pripevníme buď jedným oceľovým stropným klincom DN6 do betónového stropu, alebo jednou skrutkou s plochou hlavou typu FN na drevené prvky stropov, a to do boku trámu, kde je skrutka namáhaná na strih. Na nosné kotvenie plafónu zo sadrokartónu na nosný strop nie je povolené používať plastové natĺkacie hmoždinky.

Montaz sadrokartonoveho stropu bez spojov

6. Montáž závesov pre sadrokartónový strop

Na ukotvené drôty sa cez pero namontujú závesy. Odporúčame používať štvorbodový záves kvôli vyššej nosnosti a jednoduchšej montáži podhľadu.

Sadrokartonovy podhlad,montovanie zavesov na ukotvenie podhladu

7. Montáž RigiProfilov pre ukotvenie podhľadu zo sadrokartónu

Na obvodové R-UD RigiProfily položíme nosné R-CD RigiProfily a následne do nich "naklikneme" perové závesy. R-CD RigiProfily môžeme nadstaviť na dĺžku pomocou spojovacích kusov na R-CD. Susediace nadstavenie R-CD RigiProfilov vystriedame minimálne o šírku dosky (min. 1 200 mm). Toto platí aj pre spodné montážne R-CD RigiPprofily.

Montážne R-CD RigiProfily vložíme do obvodových R-UD RigiProfilov a krížovými spojkami ich spojíme s nosnými R-CD. Maximálny rozostup montážnych RigiProfilov je 500 mm.

Montaz RigiProfilov pre ukotvenie podhadu zo sadrokartonu

8. Osadenie a vyrovanie sadrokartónu pri montáži sadrokartónového stropu 

Osadený rošt z R-CD RigiProfilov ešte pred pripevnením sadrokartónových dosiek výškovo vyrovnáme do vodorovnej polohy pomocou vodováhy alebo pomocou laserového nivelačného prístroja.

Montaz sadrokartonoveho podhladu

9. Materiál na strop bez spojov

Sadrokartónové dosky Rigips 4PROfesional sú ideálne na použitie pri konšrukcii plafónu, hrúbky 12,5 mm pripevňujeme ich na montážne R-CD RigiProfily rýchloskrutkami Rigips typu TN 212, vo vzdialenosti max.170 mm. Dosky orientujeme vždy dĺžkou kolmo na montážne profily.

Pripevnenie sadrokartonu pri montazi sadrokartonoveho podhladu

10. Umiestenie spojov sadokartónového stropu 

Spoj priečnych hrán dosiek musí byť umiestnený na montážnom R-CD RigiProfile. Priečne škáry susedných dosiek musíme vystriedať minimálne o jeden montážny profil, t.j. aby nedochádzalo k tvoreniu krížových spojov. Dosky 4PROfesional skracujeme tak, aby sme na priečne spoje dosiek používali pôvodnú nerezanú PRO hranu. Montáž stropu so sadrokartónom je naozaj rýchla.

Rychla montaz zavesneho plafonu so sadrokartonom

11. Napojenie sadrokartonoveho stropu k obvodovým stenám 

 Pri napojení sadrokartónového podhľadu s obvodovými stenami ponecháme škáru o šírke cca 6 mm, ktorá nám zabezpečí priestor pre správne vytmelenia tohto napojenia.

Spravna pozicia dosiek pri montazi plafonu zo sadrokartonu

Postup tmelenia pre sadrokartónový strop bez spojov

12. Príprava zmesy na tmelenie sadrokartónu

Rozrobíme si s vodou škárovací tmel na tmelenie sadrokartónových dosiek podľa pokynov výrobcu na obale.

Tmelenie skar sadrokartonovych stropov pre strop bez spojov

13. Tmelenie sadrokartónu

Na spoje dosiek nanesieme tenkú vrstvu škárovacieho tmelu a tmel rozotrieme do stratena.

Tmelenie skar po montazi sadrokartonu

14. Do vrstvy tmelu vložíme výstužnú sklovláknitú pásku a zľahka ju pretiahneme špachtľou s tenkou vrstvou tmelu. Sploštené PRO hrany dosiek uľahčujú základné tmelenie, keďže tmel s páskou sa nanáša len do vybratia hrán dosiek.

Tmelenie a lepenie sklovlaknitej pasky pre hladky sadrokarton

15. Pretmelenie skrutiek na sadrokartónovom strope

Pomocou špachtle pretmelíme hlavy skrutiek, dosiahneme tak dokonale hladký povrch bez spojov. Hladký strop zo sadrokartónu nie len efektne vyzerá, ale plní aj ďalšie izolačné a akustické vlastnosti.

Tmelenie skrutiek po montazi stropu bez spojov

16. Do škáry medzi podhľadom o okolitými stenami nalepíme samolepiacu klznú pásku a následne vyplníme škáru tmelom.

Tmelenie bocnych stien podhladu

17. Po obvode, medzi stenami a sadrokartónovým plafónom vložíme do tenkú vrstvu tmelu a sklovláknitú výstužnú pásku. Postupujeme rovnako ako pri tmelení spojov dosiek.

Tmelenie a lepenie sklovlaknitej pasky pre hladky sadrokarton

18. Opätovné tmelenie sadrokratónového stropu

Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu sa spoje prestierkujú druhýkrát škárovacím tmelom. Hranou hladítka tmel roztiahneme do šírky a uhladíme do stratena, aby nám vznikol celistvý povrch, strop bez spojov.

Opakovanie tmelenia spojov sadrokartonoveho plafonu

19. Na konečnú úpravu povrchu stropu môžeme použiť pastový tmel ProMix Mega, ktorý je obzvlášť vhodný na finálne tmelenie. Výhoda dosiek 4PROfesional sa pri všetkých krokoch tmelenia odrazí na úspore času a spotrebe tmelov. 

Konecna uprava stropu po tmeleni, strop bez spojov

20. Brúsenie sadrokartónu pre hladký strop bez spojov

Po zaschnutí tmelu prebrúsime tmelený povrch brúsnou mriežkou pripevnenou do ručného držiaku. Pri brúsení musíme dať pozor, aby sme neporušili výstužnú pásku ani priliehajúci povrch kartónu sadrokartónových dosiek a bez porušenia dosiahli hladký povrch stropu, bez viditeľných spojov.

Brusenie tmeleneho povrchu pre hladky strop bez spojov

Rýchly strop bez spojov podľa nášho návodu zhotovíte aj sami. Takto zhotovený podhľad je už pripravený na maľovanie.

Čo všetko potrebujeme k montáži sadrokartónového podhľadu s krížovým roštom:

Prislusenstvo pre montaz sadrokartovnoveho stropu bez spojov

 • Sadrokartónové dosky Rigips 4PROfesional
 • RigiProfily R-CD a R-UD
 • Tmel Vario a ProMix Mega
 • Penové tesnenie
 • Rýchloskrutky Rigips TN 212
 • Skrutky do zvislých závesov
 • Natĺkacie hmoždinky
 • Drôty s okom
 • Štvorbodové perové závesy
 • Krížové spojky
 • Spojovacie kusy pre CD
 • Sklovláknitú výstužnú pásku