Penetračné nátery

Rikombi-KONTAKT

Kontaktný mostík. Akrylátový náter s obsahom minerálneho plniva, ktorý slúži na zlepšenie priľnavosti sadrových stierok, omietok a osadzovacích mált na hladké a nenasiakavé povrchy. Pred použitím dôkladne premiešať a nikdy neriediť vodou! Výdatnosť cca 3 – 5 m2/kg. Napr. na betón 50 m2/15 kg vedro.
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Rikombi-Kontakt je náter pre zlepšenie prilnavosti sadrových materiálov na hladké, nenasiakavé povrchy (nap. liatý betón, betónové prefabrikáty a pod.). Rikombi-Kontakt je disperzia umelých živíc s minerálnym plnivom. Penetračný náter Rikombi-Kontakt je namiešaný k použitiu a už sa neriedi.

Použitie kontaktného Rikombi-KONTAKT

Penetračný náter Rikombi-Kontakt je obzvlášť vhodný pre úpravu betónových podkladov pre následné sadrovým lepidlom/osadzovacou maltou RIFIX. Podkladné plochy musia byť dôkladne očistené od prachu, nečistôt, zbytkov odbedňovacích prípravkov, mastnôt a iných nečistôt a nesmú byť premrznuté.

Prípravok nesmie byť použítý pri teplotách nižších ako + 5°C.

Spracovanie penetračného náteru

Rikombi-Kontakt je namiešaný k použitiu a už sa neriedi. Orientačná spotreba materiálu je 200 – 300 g / m2. Rikombi-Kontakt je možné nanášať natieraním alebo valcovaním .Pred ďalšími postupmi je nutné nechať náter Rikombi-Kontakt poriadne vyschnúť. Doba schnutia je cca 24 hodín – závisí na teplote a vlhkosti prostredia.

Skladovanie penetrácie

Penetračný prostriedok Rikombi-Kontakt je nutné skladovať v suchu a pri teplote nad bodom mrazu. Prípravok nesmie zmrznúť. Doba použiteľnosti je 6 mesiacov.

Dokumenty

Vybrať všetky
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch