Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


Rikombi – Kontakt

Rikombi-Kontakt je náter pre zlepšenie prilnavosti sadrových materiálov na hladké, nenasiakavé povrchy (nap. liatý betón, betónové prefabrikáty a pod.). Rikombi-Kontakt je disperzia umelých živíc s minerálnym plnivom. Penetračný náter Rikombi-Kontakt je namiešaný k použitiu a už sa neriedi.

Použitie

Penetračný náter Rikombi-Kontakt je obzvlášť vhodný pre úpravu betónových podkladov pre následné použitie sadrových omietok a stierok RIMANO a úpravu podkladu pre lepenie sadrokartónových dosiek, sadrovým lepidlom/osadzovacou maltou RIFIX. Podkladné plochy musia byť dôkladne očistené od prachu, nečistôt, zbytkov odbedňovacích prípravkov, mastnôt a iných nečistôt a nesmú byť premrznuté.

Prípravok nesmie byť použítý pri teplotách nižších ako + 5°C.

Spracovanie penetračného náteru

Rikombi-Kontakt je namiešaný k použitiu a už sa neriedi. Orientačná spotreba materiálu je 200 – 300 g / m2. Rikombi-Kontakt je možné nanášať natieraním alebo valcovaním .Pred ďalšími postupmi je nutné nechať náter Rikombi-Kontakt poriadne vyschnúť. Doba schnutia je cca 24 hodín – závisí na teplote a vlhkosti prostredia.

Skladovanie

Penetračný prostriedok Rikombi-Kontakt je nutné skladovať v suchu a pri teplote nad bodom mrazu. Prípravok nesmie zmrznúť. Doba použitelnosti je 6 mesiacov.