Nivy Tower

Referencia
Lokalita

Mlynské nivy 18890/5 Bratislava 821 09 Slovensko

Po vstupe do foyer návštevníka prekvapí „padajúca“ stena

Nivy Tower s výškou 125 metrov a 29 poschodiami je najvyššou budovou v Bratislave. Navrhla ju renomovaná britská kancelária Benoy Architects. Ašpiruje na získanie certifikátov udržateľnej výstavby BREEAM a WELL. Nemalú zásluhu na tom má aj komfortné vnútorné prostredie.

Vnútorné deliace priečky a podhľady Nivy Tower pozostávajú prevažne zo štandardných sadrokartónových dosák, ale projektant si pre ich producenta a dodávateľa pripravil aj jeden skutočne tvrdý technický oriešok. Ten sa nachádza bezprostredne za hlavným vchodom vo vstupnej hale. Ide o predsadenú vyosenú stenu nepravidelného tvaru, na ktorej sú umiestnené hliníkové lamely. Kazetový podhľad plynulo prechádza z vodorovnej do zvislej polohy, pričom je ešte aj šikmý. Zámerom architekta bolo, aby vstupná lobby vyvolávala v návštevníkovi wau efekt. Výsledkom je vizuálne efektná stena.

Netradičné riešenie s predsadenou stenou

Montáž približne sedem metrov vysokej steny komplikovalo, že k nej bol prístup len z jednej strany, keďže je umiestnená tesne pred železobetónovou konštrukciou. Investor a projektant stavby z estetických dôvodov požadovali prekryť túto plochu predsadenou stenou, k čomu sa im  ako najvhodnejší materiál javil práve sadrokartón. Pretože išlo o pomerne veľkú plochu, bolo ju nutné najprv vystužiť. 
Vzhľadom na to, že išlo o  konštrukciu, pre ktorú neexistuje žiaden technický list ani špecifikácia, bolo potrebné detailne prepočítať parametre všetkých komponentov a posúdiť ich vplyv na statiku. „V spolupráci s architektonickým štúdiom Siebert+Talaš sme navrhli použiť šachtovú stenu vystuženú oceľovou konštrukciou, na ktorú sa prichytia špeciálne sadrokartónové dosky Habito s vysokou pevnosťou a následne hliníkové lamely,“ hovorí technický špecialista pre podporu projektantov a montážnikov Mário Juščík zo spoločnosti Rigips, ktorá bola dodávateľom všetkých sadrokartónových konštrukcií pre Nivy Tower.

Extra pevné dosky Habito

V sadrokartónových konštrukciách s doskou Habito je možné v ktoromkoľvek bode jednou skrutkou ukotviť až 25 kilogramov ťažký predmet, so špeciálnymi kotvami potom aj viac. V tom prípade však treba mať na pamäti, že dodatočné zaťaženie konštrukcií bremenami nikdy nesmie prekročiť maximálnu únosnosť konštrukcie. Ako vysvetľuje Mário Juščík, interne testovali, koľko unesie kúpeľňová skrinka upevnená na sadrokartónovej priečke opláštenej doskou Habito pomocou kovových hmoždiniek. Postupne na ňu ukladali vrecia so sadrou, pričom udržala približne 200 kilogramov. Vďaka mimoriadne vysokej pevnosti nie je pri inštalácii predmetov na stenu, ako sú kuchynské linky, visiaci nábytok či elektrospotrebiče, nutné hľadať nosné profily, ale dajú sa upevniť vhodnou skrutkou priamo do dosky.

Konštrukcie opláštené doskami Habito sa preto aplikovali nielen vo foyeri Nivy Tower, ale aj na iných sadrokartónových konštrukciách v budove, kde sa uvažovalo s upevňovaním ťažkých predmetov na priečky. Okrem vysokej pevnosti sa konštrukcie s doskou Habito vyznačuje aj lepšou zvukovou nepriezvučnosťou a požiarnou odolnosťou, než je bežný štandard, takže v novej dominante Bratislavy sa ich použilo relatívne veľa. Ich výhodou je aj to, že sa v prípade potreby už nemusia sadrokartónové priečky dodatočne vystužovať oceľovou konštrukciou alebo OSB doskou. „Pre montážnika je jednoduchšie, ak používa jeden typ materiálu. Akonáhle vstupuje do hry ďalší, prácu to predlžuje a sťažuje,“ vysvetľuje Mário Juščík.

Modrá akustika a zdravé vnútorné ovzdušie

Väčšina sadrokartónových konštrukcií v budove zodpovedá technickým a hygienickým štandardom, nachádzajú sa v nej však aj priestory, kde projektanti, resp. budúci nájomníci požadovali ísť nad ich rámec. Týka sa to najmä mítingových miestností a zasadačiek, na ktoré kládli vyššie nároky z hľadiska odhlučnenia. V týchto priestoroch boli použité Modré akustické dosky s technológiou Activ´Air, ktoré okrem vyššej zvukovej nepriezvučnosti zlepšujú aj kvalitu vnútorného ovzdušia, keďže rozkladajú emisie formaldehydu, a to až po dobu päťdesiatich rokov.

Ako pripomína M. Juščík priečky s 2x Modrou akustikou doskou s technológiou Activ´ Air výrazne zlepšujú vzduchovú nepriezvučnosť medzi dvomi miestnosťami. „Navyše pri dvojitom opláštení sa eliminujú aj prípadné akustické defekty napr. ktoré vznikajú pri montáži sadrokartónových priečok,“ zdôrazňuje technický špecialista Rigipsu.

Služby s know how Rigips odborníkov ako nadštandard

Ďalším rozmerom spolupráce na projekte Nivy Tower bola rozsiahla technická podpora projektantov a realizačných tímov. Pri stavbách tohto rozsahu je potrebnou praxou. Podpora spočívala prítomnosťou technického špecialistu Rigips priamo na stavbe, ako aj priebežné konzultácie technických detailov. 

„Pri stavbách tohto rozsahu sa ukazuje ako efektívny nástroj priebežné technické konzultácie viacerých strán. V tomto prípade dodávateľ systému, projektant a realizačné firmy. Efektívne nastavené konzultácie výrazne skracujú časť pri realizácie a sú ideálnym spôsobom na výmenu know-how zúčastnených strán,“ vyzdvihuje prínos Mário Jučšík. „Pri rozsiahlych projektoch dokážeme priamo na stavbe veľmi flexibilne zaškoliť realizačné tímy, prípadne okamžite preveriť dostupnosť navrhnutých materiálov a komponentov.“  

Technická podpora sa pri špecifických projektoch stáva dôležitou súčasťou spolupráce medzi dodávateľom systémov, investorom, projektantom a zhotoviteľom. Tento trend potvrdzuje prax zo zahraničia, aj niektoré slovenské projekty.