Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


Rikombi – Grund

Rikombi-Grund je základný regulátor nasiakavosti pre interiér. Rikombi-Grund je koncentrovaná vodná disperzia umelých živíc na báze vinylacetátových kopolymerov s prísadami.

Použitie

Náter Rikombi-Grund je obzvlášť vhodný pre úpravu všetkých nasiakavých podkladov, pre následné použitie sadrových omietok a stierok RIMANO a úpravu podkladu pre lepenie sadrokartónových dosiek sadrovým lepidlom RIFIX. Plochy ošetrené základným penetračným náterom Rikombi-Grund sú vhodné pre vnútorné povrchové úpravy sadrových alebo moderných sadrokartónových stien a povrchov nátermi, tapetami, obkladom a omietkami na disperznom základe. Podkladné plochy musia byť dôkladne očistené od prachu, nečistôt, zbytkov odbedňovacích prípravkov, mastnôt a iných nečistôt a nesmú byť premrznuté. Prípravok nesmie byť použítý pri teplotách nižších ako + 5°C.

Spracovanie disperzého náteru

Na veľmi savé podklady sa prípravok pre reguláciu nasiakavosti riedi vodou v pomere 1 : 2 až 1 : 5. V prípade penetrácie sadrokartónových dosiek a sadrových omietok sa doporučuje pomer riedenia 1 : 2 až 1 : 3. Orientačná spotreba koncentrátu je 100 g / m2.
Rikombi-Grund je možné nanášať natieraním, valcovaním alebo striekaním. Pred ďalšími postupmi je nutné nechať náter Rikombi-Grund poriadne vyschnúť. Doba schnutia je cca 24 hodín - závisí na teplote a vlhkosti prostredia.

Skladovanie

Penetračný prostriedok Rikombi-Grund je nutné skladovať v suchu a pri teplote nad bodom mrazu. Prípravok nesmie zmrznúť. Doba použitelnosti je 6 mesiacov