Penetračné nátery

Rikombi-GRUND

Regulátor nasiakavosti. Vodou riediteľný disperzný náter, ktorý znižuje a vyrovnáva nasiakavosť povrchu pri savých podkladoch. Pred použitím potrebné riediť vodou 1 : 2 – 1 : 10. Výdatnosť neriedeného cca 10 m2/kg. Napr. na pórobetón riediť 1 : 2,5 = 350 m2/12,5 kg vedro.
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Rikombi-Grund je základný regulátor nasiakavosti pre interiér. Rikombi-Grund je koncentrovaná vodná disperzia umelých živíc na báze vinylacetátových kopolymerov s prísadami.

Použitie regulátora nasiakavosti

Náter Rikombi-Grund je obzvlášť vhodný pre úpravu všetkých nasiakavých podkladov, pre následné použitie sadrových omietok a stierok RIMANO a úpravu podkladu pre lepenie sadrokartónových dosiek sadrovým lepidlom RIFIX. Plochy ošetrené základným penetračným náterom Rikombi-Grund sú vhodné pre vnútorné povrchové úpravy sadrových alebo moderných sadrokartónových stien a povrchov nátermi, tapetami, obkladom a omietkami na disperznom základe. Podkladné plochy musia byť dôkladne očistené od prachu, nečistôt, zbytkov odbedňovacích prípravkov, mastnôt a iných nečistôt a nesmú byť premrznuté. Prípravok nesmie byť použítý pri teplotách nižších ako + 5°C.

Spracovanie disperzého náteru

Na veľmi savé podklady sa prípravok pre reguláciu nasiakavosti riedi vodou v pomere 1 : 2 až 1 : 5. V prípade penetrácie sadrokartónových dosiek a sadrových omietok sa doporučuje pomer riedenia 1 : 2 až 1 : 3. Orientačná spotreba koncentrátu je 100 g / m2.
Rikombi-Grund je možné nanášať natieraním, valcovaním alebo striekaním. Pred ďalšími postupmi je nutné nechať náter Rikombi-Grund poriadne vyschnúť. Doba schnutia je cca 24 hodín - závisí na teplote a vlhkosti prostredia.

Skladovanie penetračného prostriedku

Penetračný prostriedok Rikombi-Grund je nutné skladovať v suchu a pri teplote nad bodom mrazu. Prípravok nesmie zmrznúť. Doba použitelnosti je 6 mesiacov

Dokumenty

Vybrať všetky
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch