Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Priečka Rigips (EI 45) na kovovej konštrukcii R-CW 75, opláštená z každej strany 1× MA (DF) 12,5 – s minerálnou izoláciou hrúbky 40 mm, s minimálnou objemovou hmotnosťou 30 kg/m3.

Akustická priečka Rigips MA

Popis

Akustická priečka Rigips MA prierez

Skladba akustickej priečky Rigips

Opláštenie 1 Modré akustické sadrokartónové dosky Rigips *)
Podkonštrukcia 2.1 Zvislý profil R-CW 75
  2.2 Vodorovný profil R-UW 75
Izolácia 3 Minerálna izolácia podľa špecifikácie
Pripevnenie 4.1 Skrutky Rigips 212/25 TN
  6 Kotvenie do obvodových konštrukcií
  7 Pripojovacie tesnenie
Tmelenie 5 Škáry zatmelené podľa technológie Rigips (odporúčaný tmel Vario)

*) Pri zvýšenej vlhkosti vzduchu sa namiesto dosiek MA (DF) použijú impregnované dosky MAI (DFH2)

Hlavné výhody

  • dobré akustické vlastnosti priečky
  • malá hrúbka

Použitie

Akustická priečka Rigips je sadrokartónová doska s minerálnou izoláciou pre zvukovú pohodu, výstavbu priečok s nízkou hrúbkou. rovnako je vhodná pre novostavby ako i pre rekonštrukcie alebo využiteľná pri zobytnení podkrovia.

Segmenty

Rezidenčná výstavba