Rigips má nové logo

Rigips nove logo 2023

Svieže, moderné a osobité

Od 1. novembra 2023 prichádza značka Rigips na trh s novým korporátnym dizajnom. Logo sa skladá z nového geometrického symbolu, ktorý znázorňuje tvar nášho hlavného artiklu - sadrokartónovej dosky. To znamená, že značka Rigips bude ľahko rozpoznateľná ako odborník na sadrokartón a sadrokartónové riešenia. Za grafickým symbolom nasleduje názov značky s malým písmom, ktoré logu dodáva moderný akcent. Podnadpis Saint-Gobain tiež objasňuje, že značka Rigips patrí do skupiny Saint-Gobain, poprednej svetovej spoločnosti v oblasti trvalo udržateľných ľahkých konštrukcií.

Pozrite si animácie nášho nového loga

Transformácia identity

Zmena loga je však len pomyselnou špičkou ľadovca. Nejde len o samotné logo, transformáciou prechádza celé stavebníctvo a nová identita našich najväčších a najznámejších značiek na stavebnom trhu na to reaguje. Nielen vizuálne, ale najmä zmenou pozície a poskytovanými benefitmi pre zákazníka. Tým zásadným je to, že sme ako Skupina schopní ponúkať komplexné riešenie prostredníctvom mnohých svojich značiek a kombinácií jej výrobkov. Namiesto sadrokartónu Rigips a minerálnej vlny Isover ponúkame riešenie pre vnútorné priečky Saint-Gobain. Vo všetkom, čo robíme, sa riadime novým poslaním Skupiny: urobiť svet lepším domovom.

S uvedením novej vizuálnej identity sme tiež definovali novú misiu pre stavebné trhy. Záleží nám na kvalitnejšej výstavbe pre ľudí aj planétu. Preto ponúkame riešenia, ktoré zaisťujú udržateľnosť a kvalitu a sú hnacou silou transformácie stavebného trhu. Táto misia nekompromisne reaguje na meniace sa prostredie v stavebnom odvetví a stáva sa strategickým kompasom pre naše veľké značky, ktoré v ňom pôsobia.

Náš prísľub

Všetko čo robíme stojí na 4 základných pilieroch.

BLÍZKOSŤ K ZÁKAZNÍKOVI

Zaväzujeme sa, že budeme vždy po vašom boku ako váš spoľahlivý a odborný obchodný partner.

INOVATÍVNE RIEŠENIA

Zaväzujeme sa neustále predvídať vaše potreby a prinášať riešenia s pridanou hodnotou.

VÝKON

Zaviazali sme sa reagovať na vaše výzvy tým, že vám prinesieme spoľahlivé riešenia, ktoré ponúkajú efektivitu, kvalitu, finančné výhody v tradične vynikajúcom prevedení.

UDRŽATEĽNOSŤ

Zaväzujeme sa starať o ľudí tým, že robíme montáž a vnútorné prostredie pohodlnejšími a bezpečnejšími, a zároveň dbáme o našu planétu znižovaním negatívneho vplyvu budov na životné prostredie.

Naše záväzky

Značka Rigips sa zaväzuje starať sa o to, aby zvyšovala kvalitu výstavby pre ľudí a planétu tým, že ponúka kvalitné a udržateľné sadrokartónové riešenia pre steny, priečky a stropy. Premieta sa do konkrétnych akcií, napríklad:

  • Znamená to inovovať aby sme uspokojili potreby zákazníkov. Vyvinuli sme najrobustnejšiu sadrokartónovú dosku na trhu – Habito®.
  • Poskytujeme nástroje a školenia s cieľom pomôcť odborníkom v kvalitnejšej výstavbe vo všetkých aspektoch. Prevádzkujeme viac ako 45 školiacich akadémií vo viac ako 25 krajinách a každý rok poskytujeme podporu viac ako 20 000 ľuďom.
  • Investujeme do recyklačných programov. Recyklačné služby sú ponúkané vo viac ako 14 krajinách v rámci našich sadrových značiek, ktoré zákazníkom umožňujú triediť, zbierať a recyklovať všetok sadrový odpad zo staveniska.
  • Vytváranie komunít, klubov a programov, v ktorých si odborníci môžu vymieňať skúsenosti, rozvíjať svoje zručnosti a učiť sa novým spôsobom kvalitnejšej výstavby pre ľudí a planétu.
  • Oslavujeme a odmeňujeme úspechy našich zákazníkov ako napríklad medzinárodná súťaž Gypsum Trophy.
Nové logo Rigips na stiahnutie