Postup - úprava špalety pri výmene okien

uprava spalety okna

Postup - úprava špalety pri výmene okien

Neodmysliteľnou súčasťou výmeny okien je úprava špalety, ktorá dodá finálnemu vzhľadu ten správny finálny detail.

Úprava ostení - špalety okolo okien

Po úspešnej výmene okna nasleduje úprava ostení, ľudovo špaliet okolo okien. Na túto úpravu sú vhodné suché omietkové zmesi, ktorých použitie je jednoduché, bez potreby strojového miešania. Ručná, sadrová omietka v prípade potreby umožňuje v jednom kroku vyrovnať podklad až do 30 mm. Je tvarovo stála a bez vzniku trhlín aj vo väčších hrúbkach (40 až 50 mm). Čas na jej spracovanie a stvrdnutie je 60 minút, takže takmer ihneď po dokončení omietania môžeme ostenia maľovať bez potreby brúsenia. Výmenu okien a práce s tým spojené je možné takto uskutočniť v ten istý deň bez potreby technologickej prestávky na dlhodobé schnutie.

Osadenie APU lišty

Z APU lišty (plastového okenného dilatačného profilu) odstránime lepiacu pásku na mechovke, ktorá bude tvoriť dilatáciu medzi okenným rámom a omietkou, a lištu nalepíme na hranu okenného rámu.

Osadenie APU listy

Osadenie rohového profilu

Na samotné osadenie rohovej lišty si namiešame dostatočne hustú omietku. Nanesieme ju na roh špalety, čím si ho pripravíme na vloženie rohového profilu. Do nanesenej omietky vložíme rohovú lištu a zarovnáme do hrúbky omietky na murive a na rovinu APU lišty na ráme okna. Oba profily osádzame veľmi starostlivo s ohľadom na zvislosť a rovinnosť špalety.

Osadenie rohového profilu

Nanesenie ručnej omietky Rimana UNI na špaletu

Na špaletu nanesieme (príp. vtlačíme murárskou lyžicou) omietku Rimano INU a vrstvu zarovnáme podľa APU lišty a rohovej lišty. Naraz môžeme naniesť vrstvu až s hrúbkou 30 mm, prípadne i viac, 40 – 50 mm. V prípade potreby nanesieme druhú vrstvu ihneď po zatuhnutí prvej.

Nanesenie omietky na spaletu

Vyrovnanie nanesenej vrstvy omietky H-latou

Nanesenú vrstvu omietky vyrovnáme nerezovým hladidlom, prípadne krátkou hliníkovou H-latou krátkymi zvislými ťahmi od okenného rámu po rohovú lištu.


Vyrovnanie spalety

Zrezanie nanesenej vrstvy omietky Rimana UNI

Drobné nerovnosti omietky zahladíme fasádnou špachtľou alebo hladidlom. Tú vedieme po stene čo najviac naplocho k stene. V tomto kroku by sa z plochy nemal uberať žiadny materiál a špachtľa by mala zostať takmer čistá. Na dodržanie rovinnosti vykonávame rovnanie ťahmi do kríža (vodorovne a zvislo), nikdy nie do oblúka. Pokiaľ sa na ploche objavia miesta s nedostatkom omietky, opatrne ich doplníme a zarovnáme.

Zrezanie nanesenej vrstvy omietky

Navlhčenie omietky vodou

Po zavädnutí, teda pri dotyku prstami ruky, už neostávajú stopy v omietke, plochu navlhčíme rozprašovačom s vodou. Následne dlhými ťahmi penovým hladidlom prejdeme celú plochu omietky na špalete.

Hladenie spalety penovym hladidlom

Vyhladenie (gletovanie) povrchu omietky Rimano UNI

Omietka po navlhčení uvoľní jemnú sadru, ktorou vyrovnáme všetky nerovnosti. Finálnu úpravu robíme nerezovým hladidlom alebo fasádnou špachtľou. Špachtľu vedieme v rôznych smeroch, aby sme minimalizovali nerovnosti na ploche. Takto vyhladená plocha je už finálne pripravená na povrchovú úpravu maľovkou, samozrejme po následnom preschnutí omietky. Takto dosiahnem dokonale hladký povrch steny s novou omietkou. Rovnakým spôsobom postupujeme pri omietke na všetkých stenách pri rekonštrukciách v dome a byte.

Vygletovanie spalety

Nakoniec (najlepšie až po vymaľovaní) odtrhneme ochranný pásik z APU lišty. Ten bránil poškodeniu okenného rámu náradím pri nanášaní omietky. Výsledkom je rovná, čistá a elegantná okenná špaleta.

Klasické murované steny dopĺňajú priečky a moderné steny zo sadrokartónu. Pozrite si viac o montáži moderných stien.