Ručné omietky

Rimano UNI

Univerzálna sadrová ručná omietka na použitie v interiéri. Je určená na ručné omietanie na stenách a stropoch. Odporúča sa pri výmene okien na opravu špaliet, ako aj na opravu inštalačných drážok. Hrúbka nanášania: 6 – 30 mm. Doba spracovania: cca 60 min.
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Rimano UNI je hladená sadrová omietka pre ručné spracovanie. Chemicky sa jedná o zmes hemihydrátu síranu vápenatého, vápenného hydrátu, perlitu a prísad na zlepšenie spracovania a priľnavosti.

Použitie Rimano UNI

Rimano UNI je hladká sadrová omietka, vhodná pre ručné omietanie betónu, stabilného muriva a plášťových betónových konštrukcií na stenách a stropoch, zvlášť vhodná je pri úprave ostení okien a dverí v interiéroch so štandardnou vzdušnou vlhkosťou vrátane domácich kuchýň a kúpeľní. Pri omietaní na hladké betónové plochy musí byť najskôr použitý penetračný náter Rikombi–Kontakt.

Odporučená hrúbka omietky je 6 – 30 mm.

Spracovanie omietky Rimano UNI

Zmes omietky sa vsype do čistej vody a po cca troch minútach sa rozmieša do hladka ručne alebo elektrickou metlou. Pred prácou so sadrovými omietkami je potrebné omietané povrchy dobre očistiť a dodržať pravidlá pre prácu so sadrovými omietkami a a stierkami. Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení sú zachované parametre spracovania (zmesové pomery, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Aj napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 48 mesiacov od dátumu výroby, zostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť).

Skladovanie omietky Rimano UNI

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností omietky, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené, alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.
Omietka Rimano UNI obsahuje dráždivé látky, ktoré predstavujú nebezpečie pre oči. Pri kontakte s očami ich dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Ukladajte mimo dosahu detí.

Dokumenty

Vybrať všetky
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch