Ručné stierky

Rigips ŠTUK

Univerzálna drsná stierka. Jednozložková mrazuvzdorná na báze cementu so štukovou štruktúrou. Určená na celoplošné strojové aj ručné finálne stierkovanie väčšiny povrchov, prioritne do interiéru, no je možné ju použiť aj v exteriéri. Hrúbka nanášania: od 1,5 mm. Doba spracovania: cca 90 min.
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Stierka Rigips Štuk je určená na zhotovenie finálnej omietky so štukovým vzhľadom v interiéri. Vhodná na omietanie stien ošetrených jadrovými omietkami.

Použitie stierky Rigips Štuk

Stierková hmota je určená na zhotovovanie finálnych úprav so vzhľadom štukového povrchu, na povrchovú úpravu, na renovácie a rekonštrukcie tradičných jadrových omietok či sadrokartónu, ako aj na povrchovú úpravu členitých detailov tradičných fasád. Omietaca hmota na báze cementu je určená na vonkajšiu aj vnútornú aplikáciu.

Požiadavka na podklad

Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený mastnoty, prachu a nesúdržných vrstiev. Medzi vhodné podklady patria betón, výstužná armovacia vrstva, súdržná omietka alebo penetračným náterom RIKOMBI GRUND a hladké povrchy upraviť penetračným náterom RIKOMBI KONTAKT.

Aplikácia stierkovacej hmoty

Stierkovacia hmota Rigips Štuk sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca omietky do 6,5 – 7,0 l čistej vody pomocou unimixéra nadstavby na vŕtačku alebo miešadlom. Čas miešania je 2 – 5 minút. Hmota sa nanáša na podklad antikorovým alebo plastovým hladidlom. Omietka sa naťahuje v max. hrúbke 1,5 mm. Po zavädnutí hmoty je nutné povrch uhladiť hladidlom (molitan, špongia). Pred nanášaním finálnej povrchovej úpravy je potrebné nechať omietku dôkladne vyzrieť (min. 1 mm omietky – 1 deň technickej prestávky).

Spracovanie stierky

Teplota vzduchu počas nanášania musí byť od 5 °C do 26 °C, teplota podkladu nesmie byť nižšia ako 5 °C. Čerstvo nanesené plochy je nutné chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia, silným prúdením vzduchu a dažďom. 

Skladovanie stierky Rigips Štuk

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod 5 °C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas spracovania a po ňom je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je potrebné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Dokumenty

Vybrať všetky
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch