Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


Rigips ŠTUK

Stierka Rigips Štuk je určená na zhotovenie finálnej omietky so štukovým vzhľadom v interiéri. Vhodná na omietanie stien ošetrených jadrovými omietkami.

Použitie

Stierková hmota je určená na zhotovovanie finálnych úprav so vzhľadom štukového povrchu, na povrchovú úpravu, na renovácie a rekonštrukcie tradičných jadrových omietok či sadrokartónu, ako aj na povrchovú úpravu členitých detailov tradičných fasád. Omietaca hmota na báze cementu je určená na vonkajšiu aj vnútornú aplikáciu.

Požiadavka na podklad

Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený mastnoty, prachu a nesúdržných vrstiev. Medzi vhodné podklady patria betón, výstužná armovacia vrstva, súdržná omietka alebo sadrokartón. Pri použití na netuhé a objemovo nestabilné podklady sa postupuje podľa špecifických podmienok. Väčšie nerovnosti je potrebné vyrovnať pred samotným nanášaním celoplošnej vrstvy, takisto je nutné opraviť všetky škáry a praskliny. V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov odporúčame podklad ošetriť penetračným náterom RIKOMBI GRUND a hladké povrchy upraviť penetračným náterom RIKOMBI KONTAKT.

Aplikácia stierky

Stierkovacia hmota sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca omietky do 6,5 – 7,0 l čistej vody pomocou unimixéra nadstavby na vŕtačku alebo miešadlom. Čas miešania je 2 – 5 minút. Hmota sa nanáša na podklad antikorovým alebo plastovým hladidlom. Omietka sa naťahuje v max. hrúbke 1,5 mm. Po zavädnutí hmoty je nutné povrch uhladiť hladidlom (molitan, špongia). Pred nanášaním finálnej povrchovej úpravy je potrebné nechať omietku dôkladne vyzrieť (min. 1 mm omietky – 1 deň technickej prestávky).

Spracovanie stierky

Teplota vzduchu počas nanášania musí byť od 5 °C do 26 °C, teplota podkladu nesmie byť nižšia ako 5 °C. Čerstvo nanesené plochy je nutné chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia, silným prúdením vzduchu a dažďom. 

Skladovanie stierky

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod 5 °C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas spracovania a po ňom je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je potrebné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.