Sadry

Modelárska sadra

Biela modelárska sadra s vysokým stupňom čistoty a podielom prírodného sadrovca, ekologicky nezávadná. Ideálna na odlievanie, modelovanie a výrobu modelov.
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Biela modelárska sadra s vysokým stupňom čistoty a podielom prírodného sadrovca, ekologicky nezávadná. Ideálna na odlievanie, modelovanie a výrobu modelov.

Použitie sadry

Modelárska sadra sa používa sa na vyrovnanie interiérových povrchov pred konečnou úpravou a opravu podkladu vrátane výplne dutín stien a priečok.

Príprava podkladu

Vysokoabsorpčné plochy napr. pórobetónové tvárnice je potrebné pred aplikáciou dôkladne navlhčiť čistou vodou, alebo ošetriť penetračným náterom Rikombi Grund, aby došlo k vyrovnaniu absorpcie. Plochy s nízkou absorpciou (napr. betón) sa musia ošetriť produktom Rikombi Kontakt, aby omietka získala náležitú priľnavosť. Produkt neaplikujte na drevené a plastové povrchy, či predošlé nátery (umývateľné nátery, nátery na olejovej báze, emaily, alkydové nátery a pod.). V prípade takýchto povrchov sa pre správnu priľnavosť odporúča odstrániť celý náter a ošetriť povrch regulátorom nasiakovosti Rikombi Grund.

Spracovanie modelárskej sadry

Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť v rozmedzí od +5 °C do +35 °C. Plochy, ktoré sa omietajú alebo sú čerstvo doomietané počas nadmerného tepla, vetrania či chladu, vyžadujú náležitú ochranu, čiže znormalizovať teplotu a zredukovať intenzitu prúdenia vzduchu. Pre správne schnutie sadry v uzavretých miestnostiach je potrebné zabezpečiť náležité vetranie bez intenzívneho vzdušného prúdenia.

Spracovanie materiálu

Produkt miešame približne v pomere 5 kg prášku k 3 l vody, nasypte do čistej vody. Nikdy nie naopak! Počkajte zhruba 1 minútu, kým sa celý objem prášku nenamočí. Potom zmes miešajte rukou alebo miešačom, kým sa nevytvorí rovnomerná hmota bez hrudiek. Upozornenie! Nadmerné miešanie môže skrátiť pracovný čas produktu. Po zamiešaní už do zmesi nemožno pridať ďalší prášok. Vytvorili by sa hrudky! Ak chcete získať jemnejšiu konzistenciu, pridajte vodu. Zmes už nie je potrebné premiešať. Rigips® Model Gips nezmiešavajte s inými materiálmi. V prípade nedodržania pokynov, ktoré stanovuje Technický list produktu, sa môžu vyskytnúť nedostatky pri spracovaní, aplikácii a na konečnej úprave produktu.

Spôsob aplikácie sadry

Modelársku sadru možno podľa potreby aplikovať ručne, špachtľou alebo plochým hladidlom. Povrch, ktorý vznikne po úplnom vyschnutí a stvrdnutí produktu, je dokonalým podkladom pre konečnú úpravu stien ako maľovanie, lepenie tapiet.

Požadované náradie

Použite čisté náradie (ploché hladidlo a špachtľu). Upozornenie! Zvyšky práškovej omietky alebo stvrdnutej omietky na náradí, alebo v pracovných nádobách a iné nečistoty môžu skrátiť  pracovný čas produktu. Nástroje je potrebné umyť čistou vodou ihneď po použití.

Skladovanie sadry

Moddelársku sadru, ako každú inú sadru je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 9 mesiacov od dátumu výroby.

Dokumenty

Vybrať všetky
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch