Tmely

Sadrove tmely

Tmely

Tmelenie je záverečný pracovný úkon pri montáži sadrokartónu. Správny výber tmelu má významný vplyv na pevnosť spoja a výslednú kvalitu povrchu. Tmelenie odporúčame vykonávať až po dokončení a potrebnom vyschnutí vlhkých procesov na stavbe pri teplotách nad + 5°C. Pred tmelením musí byť kompletne dokončené opláštenie sadrokartónovými doskami, pri priečkach z oboch strán.

Tmelenie má svoje technologické postupy, stanovené výrobcom, ktoré je potrebné dodržať, aby sa zabezpečila dobrá funkčnosť a dlhá životnosť tmelenej škáry alebo výsledného, požadovaného vzhľadu povrchu. Správny výber tmelu má významný vplyv na pevnosť spoja.

Práškové tmely na báze sadry sa dodáva vo forme prášku vo vreci a je pripravený na použitie ihneď po zamiešaní s vodou. Najčastejšie sa používa na pretmelenie prvej vrstvy pomocou výstužnej pásky.

Tmely vo forme pasty sú určené na priamu potrebu a dodávajú sa vo vedrách. Schnutie pastového tmelu je závislé od teploty a vlhkosti. Najčastejšie sa pastové tmely používajú na finálne tmelenie, na plynulý prechod medzi doskami. Pastové tmely sa niekedy používajú aj ako lepidlá, od ktorých sa líšia len tým, že obsahujú väčšie množstvo plniva.