Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


ProMix X-Ray

ProMix X-Ray je špeciálne vyvinutý škárovací tmel na báze síranu barnatého. Tento produkt bol nezávisle testovaný a certifikovaný Metrologickým radiačným oddelením britského Úradu verejného zdravotníctva pre stanovenie ekvivalentnej hrúbky olova v súlade s normou IEC 61331- 1:2014.

Hlavné výhody

Pastová zmes.

Použitie

  • Špeciálny škárovací tmel určený pre vnútornú suchú výstavbu
  • Používa sa na základné tmelenie a finálne pretmelenie škár špeciálnych dosiek X-Ray Protection pre dosiahnutie RTG ochrany.