Postup - Tmelenie kútov

tmelenie kutov

Kúty vznikajú v styku plôch sadrokartónového opláštenia alebo medzi opláštením a nadväzujúcou konštrukciou. Na tmelenie kútov sa používajú dve zásadné možnosti:

Montáž "nasucho"
Montáž "nasucho"

Dosky namontujeme na zraz s medzerou 0 – 2 mm. Po namontovaní dosiek vzniknutú škáru iba pretmelíme pružným akrylátovým tmelom Rigips.

Pri požiadavkách na požiarnu odolnosť styku sadrokartónových konštrukcií s priľahlými stavebnými konštrukciami neodporúčame tento spôsob tmelenia – montáž na sucho.

 

 

Zatmelený styk
Rigips.sk - tmelenie kutov

Vedľa už pripevneného R-CW profilu na existujúcu sadrokartónovú priečku alebo priľahlú stavebnú konštrukciu je potrebné nalepiť klznú pásku Rigips. Je potrebné dbať na to, aby bola klzná páska nalepená rovnobežne s profilom.

Sadrokartónové dosky sa namontujú s odsadením v kúte cca. 5 až 10 mm.

Následne sa škára medzi doskou a klznou páskou vyplní škárovacím tmelom. Je potrebné dbať na dôsledné vyplnenie celej kútovej škáry tmelom. Bezprostredne po vyhladení tmelu je do tmelu pomocou hladitka „na tupo“ vložená výstužná sklovláknitá páska. Po vytvrdnutí škárovacieho tmelu sa odstránia zvyšky tmelu a podľa potreby sa plocha prebrúsi.

Po finálnej úprave povrchu finišovacím tmelom a následnom vyschnutí je potrebné odstrániť „prečnievajúcu“ časť klznej pásky.

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔