Nájdite sa

Na stiahnutie


Vlhké a mokré priestory

Ako na vlhké priestory

Vo väčšine budov sa nachádza mnoho priestorov, ktoré sú do nejakej miery zaťažené vlhkom alebo vodou. Pre každý takýto priestor, ako sú aj kúpelňová stena či kuchynská stena s vysokou kondenzáciou a každú úroveň zaťaženia vlhkosťou a vodou je potrebné zvoliť vhodné riešenie. Podľa čoho sa však riadiť, keď je prakticky nemožné dopredu stanoviť presnú úroveň vzdušnej vlhkosti, množstvo vody alebo dobu, počas ktorej bude voda pôsobiť na konštrukcie? Z dlhodobých pozorovaní stavieb a z praktických skúseností sa ukazuje, že najlepším prístupom je posúdenie účelu a využitia daného priestoru. V dole uvedenej tabuľke prináša Rigips klasifikáciu priestorov z pohľadu zaťaženia vlhkosťou a vodou.

Materialy na steny a priecky s trvalou vlhkostou

Podľa úrovne zaťaženia si môžete vybrať z navrhovaných riešení. Materiály Rigips zvládnu aj  zaťaženie permanentnou vlhkosťou a prináša stavebné dosky pre wellness, bazény a sauny Aquaroc, pre prostredie s mierne nižším zaťažením vlhkosťou je ako stavebná doska určená Rigips Glasroc.


Stavebné dosky Rigips pre steny v kúpeľni, wellnes, kuchyni a bazény

Klasifikácia priestorov z pohľadu zaťaženia vlhkosťou a vodou a odporúčané riešenie Rigips

Kategória vlhkých priestorov*

Prostredie

Príklad a popis

Odporúčané riešenie Rigips

Alternatíva

A

vlhkosť < 70%
teplota < 25°C

Bytové a kancelárske sociálne zariadenia (WC, sušiarne), oblasti priľahlé ku stenám v kúpeľniam bez priameho kontaktu s vodou.

Impregnované sadrokartóny H2**

Bytové sociálne zariadenia (kúpeľne, kúpeľňová stena, sprchy) s priamym kontaktom s vodou.

Glasroc X

Impregnované sadrokartóny H2**

B

vlhkosť < 90%
teplota < 30°C

Nebytové, napr. hotelové sociálne zariadenia (kúpeľne, kúpeľňové steny, sprchy), kuchyne v reštauráciách
a hoteloch, garáže.

Glasroc X

Impregnované sadrokartóny H2**

C

vlhkosť > 90%
+ kondenzácia

Spoločné sprchy v nebytových priestoroch, priestory bazénov s vetraním a kontrolovaným prostredím, šatne, priemyselné kuchyne.

Glasroc X

Cementové dosky Aquaroc

D

náročnejšie ako vyššie uvedené

Priestory bazénov bez kontrolovaného prostredia, priemyselné kuchyne alebo nemocnice s vysokotlakovým čistením, priestory umývania vozidiel.

Cementové dosky Aquaroc

* Zatriedenie vychádza z EN 13964.
** Impregnované sadrokartónové dosky H2: RBI, RFI, MAI, Rigistabil.

 

Pri navrhovaní a realizácii konštrukcií vo vlhkých priestoroch koneční používatelia kladú zreteľ najmä na tieto skutočnosti:

  • navrhnuté konštrukcie musia mať dlhodobú životnosť vo vzťahu k náročným vlhkým podmienkam 
  • musia minimalizovať riziko vzniku plesní 
  • materiály musia poskytovať dobrý nosný podklad pre aplikáciu keramického obkladu 
  • rýchlosť a jednoduchosť výstavby 
  • materiály musia umožniť realizáciu moderných dizajnových prvkov

Divízia Rigips spoločnosti Saint-Gobain Construction Products vyvinula pre všetky kategórie vlhkých priestorov riešenia, ktoré bezpečne plnia svoju funkciu a zároveň spĺňajú všetky výhody suchej výstavby voči tradičným murovacím postupom. Jednotlivé systémy sa medzi sebou líšia tak parametrami charakterizujúcimi ich odolnosť voči vlhkosti a vode, ako aj postupmi manipulácie a inštalácie, čo je zhrnuté v doleuvedenej tabuľke.

Porovnanie systémov suchej výstavby určených do vlhkých priestorov

Systém Popis Celková absorpcia Odolnosť voči plesniam Povrch pripravený na priame obkladanie Približná hmotnosť dosiek kg/m2 Manipulácia a montáž
Impregnované sadrokartónové dosky H2 Impregnované sadrové dosky s papierovým plášťom H2 podľa EN 520 < 10 % absorpcia Nízka Nie 9 Jednoduchá ako pri bežných sadrokartónoch.
Glasroc X Zosilnená sadrová doska vystužená sklenými vláknami bez papierového plášťa H1 podľa EN 15283 Pt 1 < 5 % absorpcia Vysoká Áno 10,5 Jednoduchá ako pri bežných sadrokartónoch, ale tiež oveľa rýchlejšia ako pri cementových doskách.
Cementové dosky Aquaroc Vystužená cementová doska s otvorenou sieťovinou Inertné voči vlhkosti Vysoká Áno 13,5 Zložitejšia ako vyššie uvedené, ale jednoduchšia v porovnaní s väčšinou cementových dosiek.

Výhody suchej výstavby stien vo vlhkých priestoroch a kúpelniach

RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY – absencia vody pri výstavbe suchou cestou podstatne skracuje lehotu výstavby, pretože odpadávajú technologické prestávky. Priestory môžu byť teda výrazne skoršie uvedené do prevádzky, čo so sebou prináša rýchlejšie zhodnotenie investícií.
ÚSPORA PRIESTORU – pri porovnateľných parametroch konštrukcií (akustika, požiarna odolnosť, odolnosť voči vode, plesniam a pod.) možno vďaka suchej výstavbe ušetriť drahocenné centimetre na úžitkovej ploche. Táto úspora predstavuje ďalší finančný prínos pri predaji alebo prenájme priestorov.
NÍZKA HMOTNOSŤ – suchá výstavba znižuje nároky na nosnosť vodorovných konštrukcií. V porovnaní s ekvivalentnou murovanou konštrukciou predstavujú konštrukcie z dosiek Glasroc X alebo Aquaroc len desatinu hmotnosti. To so sebou prináša ďalšie finančné úspory
FINANČNÁ VÝHODNOSŤ – okrem úspor prameniacich zo skrátenia doby výstavby, zväčšenia úžitkovej plochy a nízkej hmotnosti konštrukcií predstavuje finančný benefit aj fakt, že:
  • dosky je možné spracovávať bežným pracovným náradím potrebným na výstavbu sadrokartónových konštrukcií;
  • keramické obklady je možné vykonávať už na steny s jednoduchým opláštením a bez nutnosti redukovať rozstup Rigiprofilov;
  • povrchová úprava dosiek umožňuje vykonávať priamu aplikáciu keramického obkladu bez nutnosti penetrácie.

Viac informácií:

Mám obavy z plesní v kúpeľni, rekonštrukcia bytového jadra - kuchynské a kúpeľňové steny
Stavba priečky, moderenej steny zo sadrokartónu, krok za krokom

Rigips prináša sadrokartón, ktorý je vhodný na všetky priečky drevodomu.

Webstránka Rigips používa súbory cookies na analýzu webu, zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre účely sociálnych sietí a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Zatvorením tohto okna a pokračovaním v prehliadaní stránky súhlasíte s tým, že od nás prijmete cookies. Súhlasím Viac informácií