Špeciálne dosky

Rigips X-Ray Protection

Minerálna doska na barytovej báze (bezolovnaté) na krytie röntgenového žiarenia, určená pre vnútornú suchú výstavbu. Dosky sa tmelia špeciálnym tmelom ProMix X-Ray.
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Odolnosť proti žiareniu

Alternatívny bezolovnatý materiál na ochranu pred röntgenovým žiarením. Minerálna doska X-ray Protection obsahuje síran bárnatý, sadru, sklené vlákna a ďalšie špeciálne prísady, jadro dosky je obalené do silného papiera.

Systém ochrany X-ray Protection pozostáva z kombinácie špeciálnej dosky a tmelu. Obsiahnutý síran bárnatý je prirodzene sa vyskytujúca inertná látka, ktorá sa často používa ako rádiokontrastný prostriedok pri röntgenovom skenovaní a iných diagnostických postupoch.

Hlavné výhody dosiek Rigips X-Ray Protection

  • bezolovnaté zloženie tak dosky ako aj príslušného tmelu,
  • šetrné voči životnému prostrediu,
  • ľahká a rýchla montáž, dosky majú nižšiu hmotnosť a ľahšie sa režú v porovnaní s doskami s vrstvou olova,
  • flexibilita konštrukcií, použiteľné pre rôzne typy RTG ochrany,
  • dodatočné zvukovoizolačné vlastnosti,
  • dobrá požiarna odolnosť, trieda reakcie na oheň A2,s1,d0
  • dosky sa tmelia špeciálnym tmelom ProMix X-Ray.

Použitie špeciálnych dosiek pre röntgenovú ochranu

Špeciálna doska X-Ray Protection je určená pre vnútornú suchú výstavbu. Poskytuje ochranu proti röntgenovému žiareniu ako alternatíva k sadrokartónovým doskám s olovom alebo barytovým omietkam. Vhodná do miestností s RTG zariadením v lekárskych strediskách, nemocniciach, vo veterinárnych a v zubných ordináciách. 

Marketingové dokumenty

Brožúra

Dokumenty

Vybrať všetky
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
VoP X-ray Protection