Špeciálne dosky

Rigips X-Ray Protection

Minerálna doska na barytovej báze (bezolovnaté) na krytie röntgenového žiarenia, určená pre vnútornú suchú výstavbu. Dosky sa tmelia špeciálnym tmelom ProMix XRoc.
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Odolnosť proti žiareniu

Alternatívny bezolovnatý materiál na ochranu pred röntgenovým žiarením. Minerálna doska X-ray Protection obsahuje síran bárnatý, sadru, sklené vlákna a ďalšie špeciálne prísady, jadro dosky je obalené do silného papiera.

Systém ochrany X-ray Protection pozostáva z kombinácie špeciálnej dosky a tmelu. Obsiahnutý síran bárnatý je prirodzene sa vyskytujúca inertná látka, ktorá sa často používa ako rádiokontrastný prostriedok pri röntgenovom skenovaní a iných diagnostických postupoch.

Hlavné výhody dosiek Rigips X-Ray Protection

  • bezolovnaté zloženie tak dosky ako aj príslušného tmelu,
  • šetrné voči životnému prostrediu,
  • ľahká a rýchla montáž, dosky majú nižšiu hmotnosť a ľahšie sa režú v porovnaní s doskami s vrstvou olova,
  • flexibilita konštrukcií, použiteľné pre rôzne typy RTG ochrany,
  • dodatočné zvukovoizolačné vlastnosti,
  • dobrá požiarna odolnosť, trieda reakcie na oheň A2,s1,d0
  • dosky sa tmelia špeciálnym tmelom ProMix X-Ray.

Použitie špeciálnych dosiek pre röntgenovú ochranu

Špeciálna doska X-Ray Protection je určená pre vnútornú suchú výstavbu. Poskytuje ochranu proti röntgenovému žiareniu ako alternatíva k sadrokartónovým doskám s olovom alebo barytovým omietkam. Vhodná do miestností s RTG zariadením v lekárskych strediskách, nemocniciach, vo veterinárnych a v zubných ordináciách. 

Marketingové dokumenty

Brožúra

Dokumenty

Vybrať všetky
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
VoP X-ray Protection