Sadrokartónové dosky

Protipožiarna doska RF (DF)

Protipožiarna sadrokartónová doska RF (DF) pre konštrukcie, ktoré majú plniť protipožiarnu odolnosť. Sadrové jadro dosky je vystužené sklenými vláknami. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Protipožiarna odolnosť

Protipožiarna doska RF je zatriedená podľa STN EN 520 do druhu dosky DF (D – s kontrolovanou objemovou hmotnosťou; F – so zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách). Sadrové jadro dosky je vystužené sklenými vláknami. Pozdĺžna hrana PRO (pri hrúbke 18 mm Vario PRO). Priečna kolmo rezaná alebo rezaná s úkosom.

Hlavné výhody dosky RF(DF)

  • Protipožiarne sadrokartónové dosky RF (DF) sú zaradené podľa STN EN 13501-1 do triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 (podľa bývalej STN 73 0862 stupeň horľavosti A – nehorľavé).
  • Pri použití materiálov špecifikovaných v technickej dokumentácii a pri zachovaní konštrukčných zásad daných technologickým predpisom Rigips, je možné dosahovať požiaru odolnosť v rozsahu 15 až 180 minút. 

Použitie dosky RF(DF) so sadrovým jadrom

Protipožiarna doska RF (DF) je vhodná do konštrukcií, ktoré majú plniť protipožiarnu odolnosť. Pri montáži protipožiarnych konštrukcií Rigips je potrebné dodržiavať montážne pravidlá a zásady dané technologickými pravidlami a dokumentáciou Rigips. Súhrn protipožiarnych riešení je dostupný v Praktiku požiarnej ochrany Rigips.

Protipožiarna doska RF (DF)  je odporúčaná na opláštenie šachtového systému

Dokumenty

Vybrať všetky
Environmentálne prehlásenie o produkte
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
EPD Protipožiarna doska RF HU
Environmentálne prehlásenie o produkte
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
VoP Protipožiarna doska CZ
VoP RB_RBI_RF_RFI_MA HU