Sadrokartónové dosky

Protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2)

Protipožiarna impregnovaná doska RFI, so zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách a zníženou absorpčnou schopnosťou. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Odolnosť proti vlhkosti a plesniam
Protipožiarna odolnosť

Protipožiarna impregnovaná doska RFI je zatriedená podľa STN EN 520 do druhu dosky DFH2 (D – s kontrolovanou objemovou hmotnosťou; F – so zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách; H2 – so zníženou nasiakavosťou vody). Sadrové jadro dosky je vystužené sklenými vláknami.

Pozdĺžna hrana PRO (pri hrúbke 18 mm Vario PRO). Priečna hrana kolmo rezaná alebo rezaná s úkosom.

Hlavné výhody protipožiarna dosky RFI

  • protipožiarne dosky RFI (DFH2) sú zaradené podľa STN EN 13501-1 do triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 (podľa bývalej STN 73 0862 stupeň horľavosti A – nehorľavé),
  • pri použití materiálov špecifikovaných v technickej dokumentácii a pri zachovaní konštrukčných zásad daných technologickým predpisom Rigips je možné dosahovať požiaru odolnosť v rozsahu 15 až 180 minút,
  • znížená absorpcia vody​.

Použitie dosiek RFI (DFH2)

Protipožiarne dosky RFI (DFH2 sa používajú na montáž stenových a stropných systémov obvykle s protipožiarnymi požiadavkami. V domácnostiach slúžia pre budovanie Praktiku požiarnej ochrany.

Dokumenty

Vybrať všetky
EPD Protipožiarna doska RF_RFI CZ
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch