Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


Protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2)

Protipožiarna impregnovaná doska RFI je zatriedená podľa STN EN 520 do druhu dosky DFH2 (D – s kontrolovanou objemovou hmotnosťou; F – so zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách; H2 – so zníženou nasiakavosťou vody). Sadrové jadro dosky je vystužené sklenými vláknami.

Pozdĺžna hrana PRO (pri hrúbke 18 mm Vario PRO). Priečna hrana kolmo rezaná alebo rezaná s úkosom.

Hlavné výhody

  • protipožiarne dosky RFI (DFH2) sú zaradené podľa STN EN 13501-1 do triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 (podľa bývalej STN 73 0862 stupeň horľavosti A – nehorľavé),
  • pri použití materiálov špecifikovaných v technickej dokumentácii a pri zachovaní konštrukčných zásad daných technologickým predpisom Rigips je možné dosahovať požiaru odolnosť v rozsahu 15 až 180 minút,
  • znížená absorpcia vody​.

Použitie

Na montáž stenových a stropných systémov obvykle s protipožiarnymi požiadavkami. V domácnostiach sa používa pre budovanie sadrokartónových stien a priečok v kúpeľniach a miestnostiach s vyššou vzdušnou vlhkosťou. Súhrn protipožiarnych riešení je dostupný v

.