Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


GLASROC F Riflex

Glasroc F Riflex je sadrovláknitá ohybná protipožiarna impregnovaná doska so sklenými vláknami. Doska je podľa normy EN 15283-1 typu GM-FH2.

Pozdĺžna a priečna hrana kolmo rezaná.

Použitie

  • Špeciálne sadrovláknité dosky pre oblúkové konštrukcie.
  • Vhodná pre suchú výstavbu
  • Najmenší dovolený polomer ohnutia dosky Riflex hr. 6 mm:
    • 600 mm pri opláštení konštrukcie z vnútornej strany oblúka
    • 1 000 mm pri opláštení konštrukcie z vonkajšej strany oblúka