Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


Masívne protipožiarne dosky

Protipožiarne dosky D25 aj W20 sú zatriedené podľa STN EN 520 do druhu dosky DFR (D – s kontrolovanou objemovou hmotnosťou, F – so zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách, R – so zvýšenou pevnosťou). Sadrové jadro dosky je vystužené sklenými vláknami.

Pri doske D25 jaj W20 je pozdĺžna hrana Vario PRO. Priečna hrana kolmo rezaná.

Použitie

  • Protipožiarne dosky D25 aj W20 sú vhodné do konštrukcií vysokých priečok, ktoré majú plniť protipožiarnu odolnosť.
  • Súhrn protipožiarnych riešení je dostupný v Praktiku požiarnej ochrany Rigips.