Postup - Montáž voľne stojacich predsadených stien Rigips

Montáž voĺne stojacích predsadených stien Rigips

Postup montáže voľne stojacich predsadených stien je rovnaký ako montáž priečky.

 

Čo všetko potrebujeme na montáž volne stojacich predsadených stien:

 ● Sadrokartónové dosky Rigips
 ● Škárovací tmel Rigips a výstužnú pásku
 ● Kovové tenkostenné CD a UD profily

 ● Príslušenstvo: samorezné skrutky TN, natĺkacie hmoždinky, pripojovacie tesnenie
 ● Tepelná izolácia (napr. Isover) príp. parozábrana (napr. Isover Vario KM)

Montáž voĺne stojacích predsadených stien Rigips

Polohu predsadenej steny starostlivo vymeriame a na podlahu a strop pripevníme vodiace UW profily, ktoré pred osadením podlepíme penovým pripojovacím tesnením Rigips. UW profily pripevníme plastovými natĺkacími hmoždinkami (v prípade betónovej podlahy), príp. inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami podĺa druhu podkladu. Vzájomný rozostup pripevnenia je max. 800 mm. Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu miestnosti je maximálne 200 mm.

Montáž voĺne stojacích predsadených stien Rigips

CW profily (stojky) nasunieme do vodiacich UW profilov. Spodný koniec CW profilu oprieme o spodný UW profil. Rozostup CW profilov volíme podĺa rozmeru dosiek opláštenia (polovica šírky dosky), maximálne však 600 mm. CW profil musí byť o cca 10 – 15 mm kratší, ako je vzdialenosť medzi spodným a horným UW profilom. CW profily osádzame otvorenou stranou v smere montáže, aby sme začínali s pripevnením dosiek na stabilnejšej strane stojky. Jednotlivé CW profily zostávajú v UW profiloch voĺne nasunuté, navzájom ich nespájame.

Montáž voĺne stojacích predsadených stien Rigips

Vložíme tepelnú izoláciu z minerálnych vlákien.

Montáž voĺne stojacích predsadených stien Rigips

Zhotovíme opláštenie zo sadrokartónových dosiek hrúbky 12,5 mm. Hlavy skrutiek a škáry medzi sadrokartónovými doskami následne zatmelíme. 

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔