Postup - Obklad stien – tzv. „Suchá omietka”

Obklad stien - tzv. "Suchá omietka"

Príprava podkladu:

Pre úspešné nalepenie dosiek musí podklad spĺňať nasledujúce predpoklady:

 ● podklad musí byť pevný, súdržný, stabilný, bez „živých” prasklín
 ●  podklad musí byť suchý; jeho teplota je min. + 5°C
 ● podklad nesmie byť mastný

A

Sklovito hladké, nenasiakavé povrchy (napr. betón) je potrebné ošetriť náterom Rikombi-Kontakt, ktorý je potrebné pred použitím poriadne premiešať.

Obklad stien - tzv. "Suchá omietka"

B

Podklady s vyššou nasiakavosťou (napr. pórobetóny, tehlové murivo) je potrebné ošetriť príslušne zriedenou penetráciou Rikombi-Grund.

V prípade použitia penetrácie Rikombi-Grund alebo Rikombi-Kontakt môžeme lepenie sadrokartónových dosiek zahájiť najskôr za 8 – 12 hodín po aplikácii, t. j. po ich dostatočnom preschnutí. Maximálna odchýlka od rovinnosti podkladu nemá byť viac ako 30 mm.

Obklad stien - tzv. "Suchá omietka"
Príprava osadzovacej malty Rifix
Obklad stien - tzv. "Suchá omietka"

Na prípravu malty použijeme čisté, najlepšie plastové vedro bez zostatkov zatvrdnutého tmelu. Osadzovaciu maltu Rifix rovnomerne sypeme do čistej studenej vody tak, aby prášok dosiahol približne úroveň hladiny vody. Po vsypaní ho necháme 1 – 2 min. v pokoji.

Obklad stien - tzv. "Suchá omietka"

Potom ju rozmiešame najlepšie pomocou elektrického miešadla (nadstavec na vrtačke), prípadne ručne.

Obklad stien - tzv. "Suchá omietka"

Je potrebné dbať na správnu konzistenciu malty. Dodatočné riedenie vodou je možné. Dodatočné zahustenie dosypaním suchého prášku sa neodporúča. Doba spracovatel'nosti je minimálne 45 minút od rozmiešania tmelu.

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔