Postup - Lepenie obkladu stien - priamo na podklad

Lepenie obkladu stien priamo na podklad

Alternatívne môžeme osadzovaciu maltu nanášať priamo na podkladný povrch. Tento postup je predovšetkým vhodný pri lepení na problematický podklad, ako je napr. stará nesúdržná omietka.

Polohu jednotlivých terčov je vhodné na podklade vopred rozmerať a potom iba tieto miesta pred lepením upraviť, napr. oklepať, očistiť a ošetriť vhodným penetračným náterom (Rikombi-Grund, alebo Rikombi-Kontakt).

Nanášanie malty priamo na podklad
Lepenie obkladu stien priamo na podklad

Osadzovaciu maltu nanesieme na stenu vo forme terčov.

Lepenie obkladu stien priamo na podklad

Na opláštenie použijeme sadrokartónové dosky, ktorých dĺžka je o cca 20 mm kratšia ako svetlá výška miestnosti. Dosky prikladáme na stenu a zároveň ich podkladáme podložkami hrúbky cca 10 mm.

Lepenie obkladu stien priamo na podklad

Prvú rohovú dosku vyrovnáme vodováhou a potom vyrovnáme dosky pomocou vyrovnávacej laty a poklopaním gumovým kladivom.

Potom nasleduje zatmelenie škár medzi doskami a škár pri podlahe a strope.

Odporúčaná technologická prestávka pred zahájením tmelenia (na vyzretie osadzovacej malty) je podĺa konkrétnych podmienok 2 až 3 dni.

 

 

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔