Postup - Lepenie obkladu stien

Lepenie obkladu stien
Nanášanie malty na sadrokartónové dosky
Lepenie obkladu stien
Lepenie obkladu stien

Na opláštenie používame dosky, ktorých dĺžka je o cca 20 mm kratšia ako svetlá výška miestnosti. Pomocou značkovacej šnúry, tzv. “brnkačky” vytýčime úroveň líca podkladu na podlahe a na strope.

Lepiaci tmel nanášame na rub dosiek opláštenia vo forme terčov, ktoré sú usporiadané do troch radov, a to: pri pozdĺžnych hranách a v pozdĺžnej osi dosky. Vzdialenosť jednotlivých terčov v rade je cca 30 – 35 cm. Odporúčaná hrúbka terčov lepidla je v rozmedzí 10 – 40 mm.

 

Lepenie obkladu stien

Sadrokartónové dosky hrúbky 12,5 mm osadíme na stenu na podložkách hrúbky cca 10 mm. Pri podlahe i na strope tak zostane medzera cca 10 mm vhodná na optimálne vyrovnanie dosiek a odvetranie vlhkosti z osadzovacej malty.

 

Lepenie obkladu stien
Lepenie obkladu stien

Vyrovnanie prvej rohovej dosky vykonáme pomocou vodováhy.

Lepenie obkladu stien
Lepenie obkladu stien

Konečné vyrovnanie dosiek vykonáme pomocou vyrovnávacej laty a poklopaním gumovým kladivom. Rovinnosť osadených dosiek kontrolujeme vo všetkých smeroch, t. j. v pozdĺžnom i priečnom smere a tiež krížovo.

Lepenie obkladu stien

Odporúčaná technologická prestávka pred zahájením tmelenia (na vyzretie osadzovacej malty) je podĺa konkrétnych podmienok 2 až 3 dni.

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔