Postup - montáž závesného podhľadu

Postup - montáž závesného podhľadu

Sadrokartónové podhľady Rigips s doskami 4PRO predstavujú moderné, rýchle a čisté riešenie opláštenia stropov.

 

Rýchly sadrokartónový strop krok za krokom

Hlavnou výhodou sadrokartónových stropov je ich rovinnnosť a nízke riziko prasklín. Pre zabezpečenie týchto vlastností podhľadu počas jeho životnosti je nevyhnuté používať predpísané prvky a technologické postupy pri zhotovení - montáži ako i pri tmelení zavesených stropných dosiek.

Dôvody prečo sa pustiť do montáže sadrokartónového stropu

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre montáž sadrokartónového stropu:

Vylepšenie estetického vzhľadu stropu

Montážou sadrokartónového stropu je možné esteticky výrazne vylepšiť záverečný vzhľadu interiéru. A to nie len pri rekonštrukciách v panelových domoch ale i pri novostavbách. Môžete si vybrať zo širokej škály dizajnov a vzorov.

Zakrytie nevzhľadných prvkov na strope

Sadrokartónový strop zakrytie nevzhľadných prvkov, ako sú napríklad trubky, káble alebo betónový strop. Pri montáži stropu sa kreativite medze nekladú. Sadrokartónový strop môže slúžiť len ako podklad pre svietidla.

Zlepšenie akustiky miestnosti

Montážou sadrokartónového stropu  je možné zlepšiť akustiku v miestnosti. Môžete použiť špeciálne druhy dosiek, ktoré znižujú nepríjemnú ozvenu a hluk.

Tepelná izolácia

Teplý vzduch v interiéri sa drží vo vyšších častiach. Zabrániť jeho úniku je možné inštaláciou sadrokartónového stropu, ktorý úniku tepla z miestnosti výrazne zabraní.

Inštalácia svetelných prvkov na strope

Sadrokartónové stropy umožňujú inštaláciu svetelných prvkov, ako sú napríklad LED panely, ktoré vytvárajú krásnu atmosféru v miestnosti. Samozrejme umožňujú dodatočnú inštaláciu osvetlenia, ktoré nebolo dostatočné po funkčnej či estetickej stránke pred montážou sadrokartónového stropu.

Postup montáže závesného podhľadu
Zameranie a montáž stropných profilov
Zameranie a montáž stropných profilov

Nosný rošt plafónu-podhľadu je dvojúrovňový. Hornú vrstvu tvoria nosné konštrukčné RigiProfily R-CD, pripevnené na nosný strop prostredníctvom závesov a závesných drôtov s okom. Spodné R-CD RigiProfily sa nazývajú montážne a pripevňujú sa na ne sadrokartónové dosky.

Na stene si vyznačíme polohu a obrysovú čiaru podhľadu. Pamätajme si, že vyznačujeme úroveň konštrukcie, preto pri vyznačovaní nezabudnime zohľadniť hrúbku materiálu, ktorý na strop použijeme.

Akustická izolácia profilov
Akustická izolácia profilov

Na obvodové RigiProfily R-UD nalepíme samolepiace penové tesnenie, ktoré výraznou mierou vplýva na akustické parametre celého plafónu. Pozrite si, aké akustické vlastnosti majú odhlučnené, zvukotesné steny.

Príprava roštov pre prichytenie stropu zo sadrokartónu
Príprava roštov pre prichytenie stropu zo sadrokartónu

R-UD RigiProfily pripevňujeme na obvodovú stenu po predvŕtaní plastovými natĺkacími hmoždinkami, príp. inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami podľa druhu materiálu, ktorý na strop použijeme. Vzájomný rozostup pripevnenia je max. 800 mm. Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu miestnosti je maximálne 200 mm.

Rozmeriame polohu závesov
Rozmeranie polohy závesov pre konštrukciu

Závesy rozmiestnime tak, aby ich rozostup v smere nosných profilov bol max. 900 mm a rozostup v kolmom smere bol max. 1000 mm, tým vznikne „sieť“ závesov 0,9 x 1 m. Vzdialenosť prvého nosného CD profilu od steny je max. 333 mm a vzdialenosť prvého závesu od steny je max. 300 mm.

Pripevnenie drôtu s okom pre zavesenie sadrokartonového stropu
Pripevnenie drôtu s okom pre zavesenie sadrokartonového stropu

Drôt s okom k nosnému stropu pripevníme buď jedným oceľovým stropným klincom DN6 do betónového stropu, alebo jednou skrutkou s plochou hlavou typu FN na drevené prvky stropov, a to do boku trámu, kde je skrutka namáhaná na strih. Na nosné kotvenie plafónu zo sadrokartónu na nosný strop nie je povolené používať plastové natĺkacie hmoždinky.

Montáž závesov pre sadrokartónový strop
Montáž závesov pre sadrokartónový strop

Na ukotvené drôty sa cez pero namontujú závesy. Odporúčame používať štvorbodový záves kvôli vyššej nosnosti a jednoduchšej montáži podhľadu.

Montáž RigiProfilov pre ukotvenie podhľadu zo sadrokartónu
Montáž RigiProfilov pre ukotvenie podhľadu zo sadrokartónu

Na obvodové R-UD RigiProfily položíme nosné R-CD RigiProfily a následne do nich "naklikneme" perové závesy. R-CD RigiProfily môžeme nadstaviť na dĺžku pomocou spojovacích kusov na R-CD. Susediace nadstavenie R-CD RigiProfilov vystriedame minimálne o šírku dosky (min. 1 200 mm). Toto platí aj pre spodné montážne R-CD RigiPprofily.

Montážne R-CD RigiProfily vložíme do obvodových R-UD RigiProfilov a krížovými spojkami ich spojíme s nosnými R-CD. Maximálny rozostup montážnych RigiProfilov je 500 mm.

Osadenie a vyrovnanie sadrokartónu pri montáži sadrokartónového stropu
Osadenie a vyrovnanie sadrokartónu pri montáži sadrokartónového stropu

Osadený rošt z R-CD RigiProfilov ešte pred pripevnením sadrokartónových dosiek výškovo vyrovnáme do vodorovnej polohy pomocou vodováhy alebo pomocou laserového nivelačného prístroja.

Materiál na strop bez spojov
Materiál na strop bez spojov

Sadrokartónové dosky Rigips 4PRO sú ideálne na použitie pri konšrukcii stropu. Pripevňujeme ich na montážne R-CD RigiProfily rýchloskrutkami Rigips typu TN 212, vo vzdialenosti max.170 mm. Dosky orientujeme vždy dĺžkou kolmo na montážne profily.

Umiestenie spojov sadrokartónového stropu
Umiestenie spojov sadrokartónového stropu

Spoj priečnych hrán dosiek musí byť umiestnený na montážnom R-CD RigiProfile. Priečne škáry susedných dosiek musíme vystriedať minimálne o jeden montážny profil, t.j. aby nedochádzalo k tvoreniu krížových spojov. Dosky 4PRO skracujeme tak, aby sme na priečne spoje dosiek používali pôvodnú nerezanú PRO hranu. Montáž stropu so sadrokartónom je naozaj rýchla.

Napojenie sadrokartonoveho stropu k obvodovým stenám
Napojenie sadrokartonoveho stropu k obvodovým stenám

Pri napojení sadrokartónového podhľadu s obvodovými stenami ponecháme škáru o šírke cca 6 mm, ktorá nám zabezpečí priestor pre správne vytmelenia tohto napojenia.

Príprava zmesi na tmelenie sadrokartónu
Príprava zmesi na tmelenie sadrokartónu

Rozrobíme si s vodou škárovací tmel (napríklad práškový tmel Vario) na tmelenie sadrokartónových dosiek podľa pokynov výrobcu na obale.

Tmelenie sadrokartónu
Tmelenie sadrokartónu

Na spoje dosiek nanesieme tenkú vrstvu škárovacieho tmelu a tmel rozotrieme do stratena.

Použitie výstužnej pásky

Do vrstvy tmelu vložíme výstužnú sklovláknitú pásku a zľahka ju pretiahneme špachtľou s tenkou vrstvou tmelu. Sploštené PRO hrany dosiek uľahčujú základné tmelenie, keďže tmel s páskou sa nanáša len do vybratia hrán dosiek.

Pretmelenie skrutiek na sadrokartónovom strope
Pretmelenie skrutiek na sadrokartónovom strope

Pomocou špachtle pretmelíme hlavy skrutiek, dosiahneme tak dokonale hladký povrch bez spojov. Hladký strop zo sadrokartónu nie len efektne vyzerá, ale plní aj ďalšie izolačné a akustické vlastnosti.

Napojenie stropu na obvodovú stenu
Napojenie stropu na obvodovú stenu

Do škáry medzi podhľadom o okolitými stenami nalepíme samolepiacu klznú pásku a následne vyplníme škáru tmelom.

Opätovné tmelenie sadrokratónového stropu
Opätovné tmelenie sadrokratónového stropu

Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu sa spoje prestierkujú druhýkrát škárovacím tmelom. Hranou hladítka tmel roztiahneme do šírky a uhladíme do stratena, aby nám vznikol celistvý povrch, strop bez spojov.

Na konečnú úpravu povrchu stropu môžeme použiť pastový tmel ProMix Mega, ktorý je obzvlášť vhodný na finálne tmelenie. Výhoda dosiek 4PRO sa pri všetkých krokoch tmelenia odrazí na úspore času a spotrebe tmelov. 

Brúsenie sadrokartónu pre hladký strop bez spojov
Brúsenie sadrokartónu pre hladký strop bez spojov

Po zaschnutí tmelu prebrúsime tmelený povrch brúsnou mriežkou pripevnenou do ručného držiaku. Pri brúsení musíme dať pozor, aby sme neporušili výstužnú pásku ani priliehajúci povrch kartónu sadrokartónových dosiek a bez porušenia dosiahli hladký povrch stropu, bez viditeľných spojov.

Rýchly strop bez spojov podľa nášho návodu zhotovíte aj sami. Takto zhotovený podhľad je už pripravený na maľovanie.

 

Material potrebny na montaz stropu

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔