Postup - Montáž zvislých predsadených stien na CD profily

Montáž zvislých predsadených stien na CD profily main

Zvislé predsadené steny v podkroví vyhotovíme ako predsadené steny voľne stojace (z priečkových profilov CW a UW) alebo ako predsadené steny spriahnuté nastaviteľnými strmeňmi (z profilov CD a UD). Nastaviteľné strmene môžu byť tiež podľa konkrétnej dispozície ukotvené do drevenej podkonštrukcie alebo do nadmurovky.

Montáž zvislých predsadených stien na CD profily 1

Vymeriame si polohu zvislej predsadenej steny a následne pripevníme do podlahy obvodový UD profil, ktorý vopred podlepíme pripojovacím penovým tesnením.

Montáž zvislých predsadených stien na CD profily 2

Obvodový UD profil pripevníme pomocou plastových natÍkacích hmoždiniek tiež po obvode (na štítových stenách).

Montáž zvislých predsadených stien na CD profily 3

Do nadmurovky pripevníme nastavitel'né strmene vo vodorovnom rozostupe max. 600 mm (polovica šírky dosky). Zvislá vzdialenosť nastavitel'ných strmeňov od podlahy móže byť max. 1 200 mm. Nastavitel'né strmene kotvíme do nadmurovky plastovými natÍkacími hmoždinkami.

Montáž zvislých predsadených stien na CD profily 4

CD profily nasunieme do UD profilov a priskrutkujeme k nastavitel'ným strmeňom pomocou dvojice samozávrtných skrutiek do plechu typu LB 3,5 x 9,5 mm.

Montáž zvislých predsadených stien na CD profily 5

Medzi CD profily vložíme tepelnú izoláciu z minerálnych vlákien.

Montáž zvislých predsadených stien na CD profily 6

Opláštenie zvislých predsadených stien vykonávame až po opláštení šikmých častí podkrovia. Sadrokartónové dosky hrúbky 12,5 mm pripevníme na CD profily samoreznými skrutkami typu TN dÍžky 25 mm. Hlavy skrutiek a škáry medzi sadrokartónovými doskami následne zatmelíme.

Vrstva tepelnej izolácie prebieha buď v strešnej rovine až k pomúrnici (bočná predsadená stena má iba estetickú funkciu), alebo zo strešnej roviny poza bočnú predsadenú stenu a skrytú časť podlahy.

montáž stien na CD profily

montáž stien na CD profily

montáž stien na CD profily

Detail napojenia opláštenia medzi šikminou a bočnou stenou – výstužnou páskou do tmelu + akrylátový tmel

Poznámka

Parozábrana musí byť vždy starostlivo dotesnená na nadväzujúce konštrukcie pomocou na to určených tesniacich pások (napr. Isover Vario®).

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔