Postup - Styk šikmých plôch

Styk šikmých plóch

V prípade styku šikmých plôch sa postup výstavby podkonštrukcie a opláštenia sadrokartónovými doskami nijako nemení. Dóležité je, aby v styku šikmých plôch bolo pripojenie jednotlivých dielov parozábrany spojité, tesné. Na pripojenie jednotlivých dielov parozábrany použijeme na to určené lepiace pásky výrobcov parotesných izolácií (napr. pásku lsover VARlO KB).

Vonkajšie rohy vystužíme ochrannými ALU lištami. Ochranné ALU lišty pripevníme buď nasucho ocel'ovými sponkami a následne pretmelíme, alebo ich vložíme pri tmelení do vrstvy škárovacieho tmelu.

Vnútorné kúty zatmelíme buď pružným akrylátovým tmelom alebo škárovacím tmelom spolu s výstužnou páskou.

Styk šikmých plóch

Osadenie montážnych CD profilov.

Styk šikmých plóch

Vloženie tepelnej izolácie z minerálnych vlákien.

Styk šikmých plóch

Pripevnenie parozábrany.

Styk šikmých plóch

Opláštenie sadrokartónovými doskami.

Styk šikmých plóch

Zatmelenie škár sadrokartónových dosiek a hláv skrutiek vrátane pretmelenia ochranného ALU profilu na vonkajšom rohu.

Styk šikmých plóch

Konečný stav po vymal'ovaní.

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔