Postup - Vloženie tepelnej izolácie

Vloženie tepelnej izolácie - main

Základné kroky montáže

 ● vloženie tepelnej izolácie
 ●  montáž podkonštrukcie + inštalácia parozábrany
 ● opláštenie sadrokartónovými doskami

Vloženie tepelnej izolácie A 1

Medzi krokvy, príp. klieštiny, vložíme tepelnú izoláciu z minerálnej vlny šírky približne o 10 mm vačšej, ako je svetlá vzdialenosť krokiev, príp. klieštin. Jednotlivé diely a prírezy minerálnej izolácie vkladáme bez škár a v tesnej nadvaznosti na jednotlivé prvky v konštrukcii.

Vloženie tepelnej izolácie A 2

V prípade, že tepelná izolácia medzi krokvami sama nedrží, možno ju na dobu montáže zaistiť viazacím drótom.

Vloženie tepelnej izolácie A 3

Pokial' výška profilu krokiev nestačí na hrúbku tepelnej izolácie, možno ju zvýšiť predsadenými latami.

Doporučenie

V zimnom období musí po osadení tepelnej izolácie bezprostredne nadvazovať aplikácia parozábrany. Pokial' by tepelná izolácia bola dlhodobo nechránená parozábranou hrozí, že v tepelnej izolácii bude kondenzovať vzdušná vlhkosť. Toto je reálne obzvlášť pri zvýšenej vlhkosti v interiéri spósobenej napr. mokrými procesmi v priebehu stavby.

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔