OWA Premium Brilianto A

Minerálny strop Brillianto A spĺňa najvyššie požiadavky na akustiku miestnosti vďaka svojej maximálnej absorpčnej schopnosti.
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Akustika - zvuková izolácia
Akustika - zvuková pohltivosť
Odolnosť proti vlhkosti a plesniam

Minerálny strop Brillianto A spĺňa najvyššie požiadavky na akustiku miestnosti vďaka svojej maximálnej absorpčnej schopnosti. Jednoduchý a elegantný vzhľad, zdokonalený pre optimálnu zrozumiteľnosť hlasu. Tento zvislý laminátový zavesený strop s homogénnym povrchom patrí do triedy absorbérov A.

Dokumenty

Vybrať všetky
Environmentálne prehlásenie o produkte
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch