Ručné stierky

Rigips ProFinish

Jemná synteticky viazaná finálna stierka na vnútorné použitie. Produkt tuhne vysychaním na vzduchu. Stierka sa môže aplikovať strojovo alebo ručne. Vyznačuje sa vysokou hladkosťou, má veľmi ľahkú spracovateľnosť, dlhý čas tuhnutia a ľahko sa brúsi. Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Rigips ProFinish je sivobiela stierka vyznačujúca sa vysokou hladkosťou, dobrým spracovaním a po finalizovaní vysokou tvrdosťou. Materiál Rigips ProFinish je možné nanášať ručne, no prioritne sa odporúča strojové AIR-LESS nanášanie. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť vysokú efektivitu práce (200 – 250 m2 za deň). V prípade kombinácie so sadrokartónovým riešením sa môže Rigips ProFinish použiť aj na finálnu úpravu týchto povrchov.

Hlavné výhody stierky Rigips ProFinish

  • Vysoko hladký povrch
  • Rýchle spracovanie vďaka AIR-LESS (200 – 250 m2/deň)
  • Povrch pripravený na maľovanie
  • Ekonomické riešenie - spotreba 3 – 3,6 kg/m2 (pri hrúbke 3 mm v závislosti od stavu podkladu, jeho rovinnosti a spôsobu nanášania)
  • Vhodná na použitie pre sadrokartónové steny
  • Nízka hmotnosť, minimálne zabudovaná vlhkosť

Použitie stierky

Odporúča sa na celoplošné stierkovanie sadrokartónových povrchov v kvalite dokončovania Q3 - Q4. Je vhodná na vypĺňanie škár, prasklín a vyrovnávanie povrchov, na stierkovanie pórobetónových a betónových povrchov, tiež ju možno použiť na vyhladenie drsných vápenno-cementových, prípadne sadrových omietok.

Príprava podkladu

Ide o materiál schnúci na vzduchu. Pred aplikáciou ProFinish a taktiež pred aplikáciou náterov alebo tapiet je nutné povrch penetrovať penetračným prípravkom Rikombi-Grund. Čas schnutia závisí od klimatických podmienok daného prostredia. Stierku možno aplikovať v hrúbke od 0 do 3 mm.

Spracovanie stierky

Pomaly sypte cca 2,2 – 2,5 kg práškovej stierkovej zmesi ProFinish do 1 litra čistej vody. Po zasypaní nechajte odstáť cca 3 minúty, následne rozmiešajte do hladka ručne alebo elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. V prípade dlhšej prestávky v práci nalejte na povrch zamiešanej zmesi vodu tak, aby bol povrch zakrytý. Pri pokračovaní práce nie je potrebné vodu vylievať, stačí do nej dosypať suchú zmes a riadne premiešať.

Podrobnejší postup práce so sadrovými omietkami a stierkami Rimano máme pre vás spracovaný aj samostatne, v našich montážnych postupoch.

Skladovanie stierky Rigips ProFinish

Stierku je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod 5 °C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas spracovania a po ňom je potrebné otvorené alebo porušené vrecia so stierkou náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál treba spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Dokumenty

Vybrať všetky
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch