Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


Rigips ProFinish

Rigips ProFinish je sivobiela stierka vyznačujúca sa vysokou hladkosťou, dobrým spracovaním a po finalizovaní vysokou tvrdosťou. Materiál Rigips ProFinish je možné nanášať ručne, no prioritne sa odporúča strojové AIR-LESS nanášanie. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť vysokú efektivitu práce (200 – 250 m2 za deň). V prípade kombinácie so sadrokartónovým riešením sa môže Rigips ProFinish použiť aj na finálnu úpravu týchto povrchov.

Hlavné výhody

  • Vysoko hladký povrch
  • Rýchle spracovanie vďaka AIR-LESS (200 – 250 m2/deň)
  • Povrch pripravený na maľovanie
  • Ekonomické riešenie - spotreba 3 – 3,6 kg/m2 (pri hrúbke 3 mm v závislosti od stavu podkladu, jeho rovinnosti a spôsobu nanášania)
  • Vhodná na použitie pre sadrokartónové steny
  • Nízka hmotnosť, minimálne zabudovaná vlhkosť

Použitie

Odporúča sa na celoplošné stierkovanie sadrokartónových povrchov v kvalite dokončovania Q3 - Q4. Je vhodná na vypĺňanie škár, prasklín a vyrovnávanie povrchov, na stierkovanie pórobetónových a betónových povrchov, tiež ju možno použiť na vyhladenie drsných vápenno-cementových, prípadne sadrových omietok.

Príprava podkladu

Ide o materiál schnúci na vzduchu. Pred aplikáciou ProFinish a taktiež pred aplikáciou náterov alebo tapiet je nutné povrch penetrovať penetračným prípravkom Rikombi-Grund. Čas schnutia závisí od klimatických podmienok daného prostredia. Stierku možno aplikovať v hrúbke od 0 do 3 mm.

Spracovanie stierky

Pomaly sypte cca 2,2 – 2,5 kg práškovej stierkovej zmesi ProFinish do 1 litra čistej vody. Po zasypaní nechajte odstáť cca 3 minúty, následne rozmiešajte do hladka ručne alebo elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. V prípade dlhšej prestávky v práci nalejte na  povrch zamiešanej zmesi vodu tak, aby bol povrch zakrytý. Pri pokračovaní práce nie je potrebné vodu vylievať, stačí do nej dosypať suchú zmes a riadne premiešať.

Podrobnejší postup práce so sadrovými omietkami a stierkami Rimano máme pre vás spracovaný aj samostatne, v našich montážnych postupoch.

Skladovanie stierky

Stierku je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod 5 °C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas spracovania a po ňom je potrebné otvorené alebo porušené vrecia so stierkou náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál treba spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.