Zdravotnícke zariadenia

Zdravotnícke zariadenia

V Saint-Gobain si uvedomujeme, že zdravotnícke zariadenia nie sú len budovy, v ktorých sa stretávajú lekári s pacientmi, ale tieto priestory tvoria dôležitú súčasť liečebného procesu. Potreby zamestnancov a pacientov v nemocniciach sa značne líšia. Zatiaľ čo zdravotnícki pracovníci potrebujú pokojné prostredie, aby mohli jasne komunikovať a rozhodne konať, pacienti potrebujú priestor na zotavenie a odpočinok.

Zdravotnícke zariadenia so sadrokartónovými doskami

Okrem toho je niekoľko praktických otázok, ktoré je dobré riešiť už vo fáze plánovania výstavby či rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia. Vedia pacienti a personál, ako reagovať v prípade požiaru? Sú zariadenia dostatočne vybavené na zamedzenie šírenia nákazy a spĺňajú hygienické kritériá? Je možné regulovať vetranie a kvalitu ovzdušia a spĺňajú stanovené hygienické normy? Požiadavky na projektovanie budov sa neodvíjajú len od každodennej prevádzky nemocníc alebo iných zdravotníckych zariadení. Energetická účinnosť budov, efektívne hospodárenie s vodou, ako aj ostatné faktory, ktoré majú vplyv na celkové prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním budovy, sú čoraz dôležitejšie.

Divízia Rigips prináša zdravotníckemu sektoru niekoľko riešení naraz. Či už ide o špeciálne dosky slúžiace na krytie röntgenového žiarenia, určené pre vnútornú suchú výstavbu, vnútorné deliace priečky s akustickou izoláciou, ktoré sú taktiež označované ako vysokopevnostné alebo ďalšie dosky vhodné pre stavbu, prestavbu a rekonštrukcie priestorov, stropov alebo podláh.

Všetky naše odporúčania nájdete v brožúre Funkčné riešenia pre zdravotníctvo.