Postup - Montáž zaveseného podhľadu Rigips na krížovom rošte

montáž podhĺadu na krížovom rošte main

Nosný rošt podhľadu je dvojúrovňový. Hornú vrstvu tvoria nosné CD profily, pripevnené na nosný strop prostredníctvom závesov a závesných drôtov s okom. Spodné CD profily sa nazývajú montážne a pripevňujú sa na ne dosky.

montáž podhĺadu na strop 1

Na stene si vyznačíme polohu podhľadu. Keďže vyznačujeme úroveň konštrukcie, je potrebné zohľadniť aj hrúbku opláštenia.

montáž podhĺadu na strop 2

“Brnkacou šnúrkou” alebo napr. pomocou profilu vyznačíme obrysovú čiaru podhľadu.

montáž podhĺadu na strop 3

Po obvode miestnosti pripevníme UD profily, na ktoré pred osadením prilepíme samolepiace pripojovacie tesnenie Rigips. UD profily pripevňujeme na murivo plastovými natĺkacími hmoždinkami, príp. inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami podľa druhu obvodových stien. Vzájomný rozostup pripevnenia je max. 800 mm. Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu miestnosti je maximálne 200 mm.

montáž podhĺadu na krížovom rošte 4

Rozmeriame polohu závesov. Závesy rozmiestnime tak, aby ich rozostup v smere nosných profilov bol max. 900 mm a rozostup v kolmom smere bol max. 1000 mm, tým vznikne „sieť“ závesov 0,9 x 1 m. Vzdialenosť prvého nosného CD profilu od steny je max. 333 mm a vzdialenosť prvého závesu od steny je max. 300 mm.

krížový rošt obr. 1

montáž podhĺadu na krížovom rošte 5

Nasunieme perové závesy na závesné drôty. Na nasunutie drôtu je potrebné ľahko stlačiť pero závesu.

montáž podhĺadu na krížovom rošte 6

Na obvodové UD profily položíme nosné CD profily a následne “naklikneme” perové závesy do CD profilov. CD profily môžeme nadstaviť pomocou spojovacích kusov na CD profily. Susediace nadstavenie CD profilov vystriedame minimálne o šírku dosky (min. 1 200 mm). Toto platí aj pre spodné montážne CD profily

montáž podhĺadu na krížovom rošte 7

Montážne CD profily vložíme do obvodových UD profilov a krížovými spojkami ich spojíme s nosnými CD profilmi. Maximálny rozostup montážnych profilov je 500 mm.

montáž podhĺadu na krížovom rošte 8

Osadený rošt z CD profilov ešte pred pripevnením sadrokartónových dosiek výškovo vyrovnáme do vodorovnej polohy

montáž podhĺadu na krížovom rošte 9

Sadrokartónové dosky Rigips hrúbky 12,5 mm pripevňujeme na montážne CD profily a obvodové UD profily samoreznými skrutkami typu TN po 170 mm. Dosky orientujeme vždy dĺžkou kolmo na montážne profily. Styk priečnych hrán dosiek musí byť umiestnený na montážnom CD profile. Priečne škáry susedných dosiek musíme vystriedať minimálne o jeden montážny profil, aby tak nedochádzalo k tvoreniu krížových škár.

montáž podhĺadu na krížovom rošte 10

Hlavy skrutiek a škáry medzi sadrokartónovými doskami zatmelíme. 

Poznámka:

V prípade, že chceme zlepšiť tepelné vlastnosti stropu, vkladáme do podhľadu minerálnu izoláciu. Minerálnu izoláciu (napr. Isover Piano) vkladáme po celej ploche bez medzier. Vložením minerálnej izolácie zlepšíme tiež akustické vlastnosti stropu. Pokiaľ má podhľad funkciu vnútorného zateplenia budovy, odporúča sa v celej jeho ploche aplikovať celistvo (s prelepením jej stykov) parozábranu. Parozábranu prichytíme na spodnú stranu montážnych CD profilov pomocou terčov z obojstrannej lepiacej pásky. Potreba vloženia parozábrany záleží na konkrétnych podmienkach každej aplikácie a možno ju posúdiť iba na základne tepelno–technického výpočtu

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔