Postup - Montáž zaveseného podhĺadu Rigips na krížovom rošte

montáž podhĺadu na krížovom rošte main

Nosný rošt podhĺadu je dvojúrovňový. Hornú vrstvu tvoria nosné CD profily, pripevnené na nosný strop prostredníctvom závesov a závesných drôtov s okom. Spodné CD profily sa nazývajú montážne a pripevňujú sa na ne dosky.

montáž podhĺadu na strop 1

Na stene si vyznačíme polohu podhĺadu. Keďže vyznačujeme úroveň konštrukcie, je potrebné zohĺadniť aj hrúbku opláštenia.

montáž podhĺadu na strop 2

“Brnkacou šnúrkou” alebo napr. pomocou profilu vyznačíme obrysovú čiaru podhĺadu.

montáž podhĺadu na strop 3

Po obvode miestnosti pripevníme UD profily, na ktoré pred osadením prilepíme samolepiace pripojovacie tesnenie Rigips. UD profily pripevňujeme na murivo plastovými natĺkacími hmoždinkami, príp. inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami podĺa druhu obvodových stien. Vzájomný rozostup pripevnenia je max. 800 mm. Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu miestnosti je maximálne 200 mm.

montáž podhĺadu na krížovom rošte 4

Rozmeriame polohu priamych závesov. Priame závesy rozmiestnime tak, aby ich rozostup v smere montážnych CD profilov bol max. 1 000 mm a rozostup v kolmom smere na montážne profily bol max. 500 mm. Montážne CD profily tak od seba budú vzdialené max. 500 mm. Vzdialenosť krajného CD profilu od steny je max. 500 mm a vzdialenosť krajného závesu od steny v opačnom (kolmom) smere je max. 1 000 mm. Tým vznikne “sieť” závesov 0,5 x 1 m.

krížový rošt obr. 1

montáž podhĺadu na krížovom rošte 5

Nasunieme perové závesy na závesné drôty. Na nasunutie drôtu je potrebné ĺahko stlačiť pero závesu.

montáž podhĺadu na krížovom rošte 6

Na obvodové UD profily položíme nosné CD profily a následne “naklikneme” perové závesy do CD profilov. CD profily môžeme nadstaviť pomocou spojovacích kusov na CD profily. Susediace nadstavenie CD profilov vystriedame minimálne o šírku dosky (min. 1 200 mm). Toto platí aj pre spodné montážne CD profily

montáž podhĺadu na krížovom rošte 7

Montážne CD profily vložíme do obvodových UD profilov a krížovými spojkami ich spojíme s nosnými CD profilmi. Maximálny rozostup montážnych profilov je 500 mm.

montáž podhĺadu na krížovom rošte 8

Osadený rošt z CD profilov ešte pred pripevnením sadrokartónových dosiek výškovo vyrovnáme do vodorovnej polohy

montáž podhĺadu na krížovom rošte 9

Sadrokartónové dosky Rigips hrúbky 12,5 mm pripevňujeme na montážne CD profily a obvodové UD profily samoreznými skrutkami typu TN po 170 mm. Dosky orientujeme vždy dĺžkou kolmo na montážne profily. Styk priečnych hrán dosiek musí byť umiestnený na montážnom CD profile. Priečne škáry susedných dosiek musíme vystriedať minimálne o jeden montážny profil, aby tak nedochádzalo k tvoreniu krížových škár.

montáž podhĺadu na krížovom rošte 10

Hlavy skrutiek a škáry medzi sadrokartónovými doskami zatmelíme. 

Poznámka:

V prípade, že chceme zlepšiť tepelné vlastnosti stropu, vkladáme do podhĺadu minerálnu izoláciu. Minerálnu izoláciu (napr. Orsil ORSTROP) vkladáme po celej ploche bez medzier. Vložením minerálnej izolácie zlepšíme tiež akustické vlastnosti stropu. Pokiaĺ má podhĺad funkciu vnútorného zateplenia budovy, odporúča sa v celej jeho ploche aplikovať celistvo (s prelepením jej stykov) parozábranu. Parozábranu prichytíme na spodnú stranu montážnych CD profilov pomocou terčov z obojstrannej lepiacej pásky. Potreba vloženia parozábrany záleží na konkrétnych podmienkach každej aplikácie a možno ju posúdiť iba na základne tepelno–technického výpočtu

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔