Postup - Opláštenie strešného okna

Oplaštenie strešného okna

Pri opláštení strešného okna je potrebné dodržať nasledujúce princípy:

 ● parapet (opláštenie pod spodnou hranou okna) je zvislý;
 ●  nadpražie je vodorovné.

Dóvodom je umožnenie prúdenia vzduchu okolo skiel, a tým odvetranie prípadnej skondenzovanej vlhkosti. Umiestnením vykurovacieho telesa pod oknom ešte viac podporíme prúdenie vzduchu okolo skiel. Zvislý parapet a vodorovné nadpražie nám naviac umožňujú optimálne osvetlenie interiéru.

Opláštenie strešného okna sa vykonáva až po jeho osadení. Montáž okna do konštrukcie strechy treba vykonať podl'a pokynov výrobcu strešného okna. Na pripojenie sadrokartónovej dosky na rám okna výrobcovia strešných okien obvykle pripravujú drážku v ráme.

 

Oplaštenie strešného okna

Na dodržanie roviny osadíme montážne CD profily cez strešné okno.

Oplaštenie strešného okna

Vymeranie na vystrihnutie CD profilov vykonáme podl'a drážky pre bočné ostenie.

Oplaštenie strešného okna

Vystrihneme montážne CD profily.

Oplaštenie strešného okna

Podl'a polohy drážky v nadpraží okna vymeriame polohu UD profilu.

Oplaštenie strešného okna

Priskrutkujeme UD profil na krokvu.

Oplaštenie strešného okna

Nasunieme CD profily do UD profilov.

Oplaštenie strešného okna

Nasunieme UD profil na prerušené montážne CD profily. UD profil nastrihneme tak, aby sa do neho na jeho konci mohol vložiť pomocný CD profil.

Oplaštenie strešného okna

Pomocný CD profil (výmenu) vyrovnáme tak, aby jeho spodná hrana bola v rovine s CD profilmi tvoriacimi nadpražie. Potom pomocný CD profil pripevníme krokvovými závesmi ku krokvám.

Oplaštenie strešného okna

UD a CD profily spojíme skrutkami do plechu typu LB.

Oplaštenie strešného okna

Tepelnou izoláciou z minerálnej vlny poriadne vyplníme všetky dutiny okolo celého obvodu strešného okna.

Oplaštenie strešného okna

Na pripojenie parozábrany na rám okna nalepíme do drážky v ráme okna obostrannú lepiacu pásku (nap. lsover VARlO KB).

Oplaštenie strešného okna

Parozábrana musí byť celistvá. Spojenie jednotlivých dielov parozábrany v oblasti okna zabezpečíme na to určenými systémovými páskami výrobcov parozábran (napr. páskou lsover VARlO KB).

Oplaštenie strešného okna

Sadrokartónovú dosku na bočné ostenie vložíme do drážky v ráme okna. Dosku do drážky vsádzame nasucho.

Oplaštenie strešného okna

Dosku bočného ostenia pripevníme do UD profilu.

Oplaštenie strešného okna

Pri opláštení šikmých plóch v okolí strešného okna je vhodné vyrezať sadrokartónovú dosku podl'a pripravenej podkonštrukcie. Pri rezaní už pripravenej dosky musíme byť opatrní, aby sme nepoškodili parozábranu. Škáry sadrokartónových dosiek musia byť umiestnené min. 150 mm od rohov okna.

Oplaštenie strešného okna

Dosky nadpražia pripevníme do CD profilov.

Oplaštenie strešného okna

Na ochranu hrán opláštenia okolo strešného okna používame ochranné ALU lišty. Tie pripevníme buď nasucho ocel'ovými sponkami a následne pretmelíme, alebo ich vložíme pri tmelení do vrstvy škárovacieho tmelu. V nadpraží (príp. v parapete) je vhodné použiť ALU lištu s uhlom 135°.

Oplaštenie strešného okna

Škáry medzi oknom a ostením začistíme akrylátovým tmelom.

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔