Ručné stierky

Rigips SUPER TOP

Super jemná biela sadrová stierka ideálna na konečnú úpravu sadrokartónu a podkladov. Možno ju aplikovať airless technológiou v hrúbke do 1 mm.
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Estetika

Rigips® SUPER TOP je super jemná biela sadrová stierka ideálna na konečnú úpravu sadrokartónu a podkladov, ktoré sú pripravené na finálnu stierku. Možno ju aplikovať air-less technológiou v hrúbke do 1 mm.

Použitie stierky Rigips SUPER TOP

Stierka sa používa na konečnú úpravu sadrokartónu, ak chceme dosiahnuť kvalitu povrchu na úrovni Q3 a Q4. Možno ju použiť na všetky typy sadrokartónov (napr. RB, RBI, RF, RFI, MA, MAI...). Taktiež ju možno využiť na konečnú úpravu interiérov, ktorých podklady sú pripravené na finálnu stierku, t. j. sú ošetrené podkladovým náterom (napr. Rimano® UNI), omietkou s hrubým hladením atď. Produkt možno využiť i na renováciu a opravu poškodených interiérových omietok.

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, bez prachu a mastnoty. Ďalej nesmie obsahovať tér či sadze a byť zamrznutý. Musí byť suchý a chránený pred nadmernou vlhkosťou. Vysokoabsorpčné plochy (napr. veľmi suchý podkladový náter) je potrebné pred aplikáciou dôkladne navlhčiť čistou vodou, alebo ošetriť regulátorom nasiakavosti Rikombi Grund, aby došlo k vyrovnaniu absorpcie.

Podmienky aplikácie stierky

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť v rozmedzí od 5 °C do 35 °C. Plochy, ktoré sa omietajú alebo sú čerstvo doomietané počas nadmerného tepla, vetrania či chladu, vyžadujú náležitú ochranu, čiže znormalizovať teplotu a zredukovať intenzitu prúdenia vzduchu. Pre správne schnutie produktu v uzavretých miestnostiach je potrebné zabezpečiť náležité vetranie bez intenzívneho vzdušného prúdenia.

Spracovanie stierky

Produkt približne v pomere 20 kg prášku k 16 l vody nasypte do čistej vody. Nikdy nie naopak! Počkajte zhruba 3 minúty, kým sa celý objem prášku nenamočí. Potom zmes miešajte miešačom, kým sa nevytvorí rovnomerná hmota. Upozornenie!  Nadmerné miešanie môže skrátiť pracovný čas produktu. Po zamiešaní už do zmesi nemožno pridať ďalší prášok. Vytvorili by sa hrudky! Ak chcete získať jemnejšiu konzistenciu, pridajte vodu. Zmes už nie je potrebné premiešať. S hmotou možno pracovať len počas pracovného času. Rigips® SUPER TOP nezmiešavajte s inými materiálmi. V prípade nedodržania pokynov, ktoré stanovuje Technický list produktu, sa môžu vyskytnúť nedostatky pri spracovaní, aplikácii a na konečnej úprave produktu.

Spôsob aplikácie Rigips SUPER TOP

Aplikáciu je možné vykonať v jednej vrstve alebo v niekoľkých vrstvách, ktoré sa na seba aplikujú vlhké, alebo sa nanesie vlhká vrstva na suchú vrstvu v prípade použitia produktu Rimano® UNI, alebo povrchov vyrovnaných pomocou hladiacich omietok. V prípade sadrokartónu sa produkt aplikuje na suchú vrstvu opakovane, kým sa nedosiahne hladký a rovný biely povrch. Ak chcete získať dokonalú konečnú úpravu bez brúsenia, omietnutý povrch mierne navlhčite mokrým štetcom a dohlaďte plochým hladidlom. V prípade potreby povrch po úplnom vyschnutí možno zľahka zbrúsiť. Povrch, ktorý vznikne po úplnom vyschnutí a stvrdnutí produktu, je dokonalým podkladom na konečnú úpravu (náter alebo tapetu).

Požadované náradie

Použite čisté náradie (ploché hladidlo a špachtľu). Upozornenie! Zvyšky práškovej stierky alebo stvrdnutej stierky na náradí alebo v pracovných nádobách a iné nečistoty môžu skrátiť pracovný čas produktu. Nástroje je potrebné umyť čistou vodou ihneď po použití.

Skladovanie stierky

Stierku Rigips SUPER TOP je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracovávať pri teplote pod 5 °C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas spracovania a po ňom je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Skladovateľnosť produktu je vyznačená na obale.

Aplikačné video

Dokumenty

Vybrať všetky
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch