Odolnosť proti vlhkosti a plesniam

Odolnosti proti plesniam a vlhkosti

Odolnosť proti vlhkosti a plesniam

Vysoká vlhkosť v interiéri je jednou z hlavných príčin vzniku a rozmnožovania plesní. V prípade zvýšenej vlhkosti v interiéri, je potrebné pri stavbe alebo pri rekonštrukcii použiť taký stavebný materiál, ktorý nedovolí plesniam rozširovať sa. Kúpeľňové sadrokartónové steny a priečky z materiálov Rigips, sú tým správnym riešením.

Sadrokartón do kúpeľne

Vo väčšine budov sa nachádza mnoho priestorov, ktoré sú do nejakej miery zaťažené vlhkom alebo vodou. Pre každý takýto priestor, ako sú aj kúpeľňová stena či kuchynská stena s vysokou kondenzáciou a každú úroveň zaťaženia vlhkosťou a vodou je potrebné zvoliť vhodné riešenie. Podľa čoho sa však riadiť, keď je prakticky nemožné dopredu stanoviť presnú úroveň vzdušnej vlhkosti, množstvo vody alebo dobu, počas ktorej bude voda pôsobiť na konštrukcie? Z dlhodobých pozorovaní stavieb a z praktických skúseností sa ukazuje, že najlepším prístupom je posúdenie účelu a využitia daného priestoru. V dole uvedenej tabuľke prináša Rigips klasifikáciu priestorov z pohľadu zaťaženia vlhkosťou a vodou.

Odolnost sadrokartonu voci vlhkosti a plesniam

Podľa úrovne zaťaženia si môžete vybrať z navrhovaných riešení. V našej ponuke nájdete okrem klasických impregnovaných dosiek aj špeciálne dosky pre vlhké priestory Glasroc X a Aquaroc.

Sadrokartónové dosky Rigips pre steny v kúpeľniach, kuchyniach, wellnes a bazénoch

Klasifikácia priestorov z pohľadu zaťaženia vlhkosťou a vodou a odporúčané riešenie Rigips

Kategória vlhkých priestorov*

Prostredie

Príklad a popis použitia

Odporúčané riešenie Rigips

Alternatíva

A vlhkosť < 70%
teplota < 25°C

Bytové a kancelárske sociálne zariadenia (WC, sušiarne), oblasti priľahlé ku stenám v kúpeľniam bez priameho kontaktu s vodou.

Impregnovaná sadrokartónová doska H2

 

 

 
   

Bytové sociálne zariadenia (kúpeľne, kúpeľňová stena, sprchy) s priamym kontaktom s vodou.

Glasroc X

 

 

Impregnovaná sadrokartónová doska H2

B vlhkosť < 90%
teplota < 30°C
Nebytové, napr. hotelové sociálne zariadenia (kúpeľne, kúpeľňové steny, sprchy), kuchyne v reštauráciách Glasroc X

Impregnovaná sadrokartónová doska H2

C vlhkosť > 90%
+ kondenzácia

Spoločné sprchy v nebytových priestoroch, priestory bazénov s vetraním a kontrolovaným prostredím, šatne, priemyselné kuchyne.

Glasroc X

 

 

Cementová doska Aquaroc
D

náročnejšie ako vyššie uvedené

Priestory bazénov bez kontrolovaného prostredia, priemyselné kuchyne alebo nemocnice s vysokotlakovým čistením, priestory umývania vozidiel.

Cementová doska Aquaroc

 

 

 

 

Návrh a realizácia konštrukcií vo vlhkých priestoroch

Koneční používatelia kladú zreteľ najmä na tieto skutočnosti:

  • navrhnuté konštrukcie musia mať dlhodobú životnosť vo vzťahu k náročným vlhkým podmienkam,
  • musia minimalizovať riziko vzniku plesní,
  • materiály musia poskytovať dobrý nosný podklad pre aplikáciu keramického obkladu,
  • rýchlosť a jednoduchosť výstavby,
  • materiály musia umožniť realizáciu moderných dizajnových prvkov.

Sadrokarton do vlhkych priestorov wellnes, kuchyne a kupelne

Divízia Rigips spoločnosti Saint-Gobain Construction Products vyvinula pre všetky kategórie vlhkých priestorov sadrokartónové riešenia, ktoré bezpečne plnia svoju funkciu a zároveň spĺňajú všetky výhody suchej výstavby voči tradičným murovacím postupom. Jednotlivé systémové riešenia sa medzi sebou líšia tak parametrami charakterizujúcimi ich odolnosť voči vlhkosti a vode, ako aj postupmi manipulácie a inštalácie, čo je zhrnuté v doleuvedenej tabuľke.

Porovnanie systémov suchej výstavby určených do vlhkých priestorov

Systém Popis Celková absorpcia Odolnosť proti plesniam Povrch pripravený na priame obkladanie Približná hmotnosť dosiek kg/m2 Manipulácia a montáž

Impregnované sadrokartónové dosky H2

Impregnované sadrové dosky s papierovým plášťom

H2 podľa EN 520 < 10 % absorpcia

Nízka Nie 9 Jednoduchá ako pri bežných sadrokartónoch
Glasroc X

Zosilnená sadrová doska vystužená sklenými vláknami bez papierového plášťa

H1 podľa EN 15283 Pt 1 < 5 % absorpcia

Vysoká Áno 10,5

Jednoduchá ako pri bežných sadrokartónoch

Cementová doska Aquaroc

Vystužená cementová doska s otvorenou sieťovinou

Inertné voči vlhkosti

Vysoká Áno 13,5 Zložitejšia ako pri predchádzajúcich riešeniach, ale jednoduchšia v porovnaní s väčšinou cementových dosiek