Školské a vzdelávacie zariadenia

Školské a vzdelávacie zariadenia

Zaručené systémy pre sektor školstva s dlhou životnosťou, ktoré spĺňajú naše náročné štandardy trvalej udržateľnosti, s rýchlejšou montážou a nižšími nákladmi na údržbu po celú dobu životnosti.

Skolske zariadenia so sadrokartonovymi doskami

Súčasná doba vytvára tlak na budovanie nie len klasických vzdelávacích priestorov, ale aj funkčne špecializovaných učební a priestorov ako sú napríklad telocvične, či spoločenské priestory. Veľký dôraz sa kladie na pridané hodnoty ako zvýšená pevnosť stien, ktorú sadrokartónové dosky Rigips poskytujú. Z viacerých štúdií a prieskumov sa dozvedáme, že práve hluk je jednou z najdôležitejších vecí, ktorá trápi nie len učiteľov ale aj žiakov. Práve preto zohráva dôležitú rolu aj zvuková izolácia a priestorová akustika. Z ďalších významných vecí treba spomenúť zjednodušenú montáž, údržbu a starostlivosť s ohľadom na ochranu životného prostredia, ktorú v Rigips rešpektujeme.

S ostatnými značkami skupiny Saint-Gobain sme spracovali odporúčané riešenia pre sektor školstva, ktoré prihliadajú na všetky tieto aspekty.