Školské a vzdelávacie zariadenia

Školské a vzdelávacie zariadenia

Zaručené systémy pre sektor školstva s dlhou životnosťou, ktoré spĺňajú naše náročné štandardy trvalej udržateľnosti, s rýchlejšou montážou a nižšími nákladmi na údržbu po celú dobu životnosti.

Skolske zariadenia so sadrokartonovymi doskami

Súčasná doba vytvára tlak na budovanie nie len klasických vzdelávacích priestorov, ale aj funkčne špecializovaných učební a priestorov ako sú napríklad telocvične, či spoločenské priestory. Veľký dôraz sa kladie na pridané hodnoty ako zvýšená pevnosť stien, ktorú sadrokartónové dosky Rigips poskytujú. Svoju dôležitú rolu zohráva aj zvuková izolácia, teda akustika a hlavne zjednodušená montáž, údržba a starostlivosť s ohľadom na ochranu životného prostredia, ktorú v Rigips rešpektujeme.