Postup - montáž suchej podlahy

Postup - montáž suchej podlahy

Podlahy a podlahové systémy Rigidur sú vhodné do novostavieb, taktiež pre rekonštrukcie. Podlahové systémy Rigidur patria aj s daným príslušenstvom do systémového riešenia a ako celistvý podlahový systém poskytuje záruky a výhody pre zákazníka.

Aplikácia podlahových krytín na podlahový systém je možná už po 24 hodinách. Súčasťou suchej podlahy Rigidur je sadra, vďaka ktorej je chôdza po takejto podlahe príjemnejšia v porovnaní s betónovými podlahami. Viac informácii o suchej podlahe nájdete tu.

 

Podlahy Rigidur zo sadrovláknitých dosiek Rigidur sa kladú na pripravený, stabilný, dostatočne únosný a rovný povrch. Dosky musia byť celoplošne podložené. Sú ideálne na výstavbu suchej podlahy. Vďaka absencii mokrých procesov je práca s nimi rýchla čistá, vhodná aj pri stavbe drevodomov, či zobytnení podkrovia.

Postup montáže suchej podlahy
Úprava špáry po obvode miestnosti
Úprava špáry po obvode miestnosti

Podlahové dosky musia byť od obvodových stien oddelené okrajovým izolačným pásom. Pre zabránenie prenosu zvuku medzi podlahou a okolitými konštrukciami a pre umožnenie dilatácie sa po obvode miestnosti umiestni izolačný pás z minerálnej plsti, drevovláknitej dosky alebo penovej hmoty s hrúbkou 10 mm.

Príprava podkladu pre kladenie podlahy
Príprava podkladu pre kladenie podlahy

Konštrukciu podlahy odizolujeme hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti. Pre zabránenie pôsobeniu presýpania podsypu pod existujúci drevený záklop stropu sa použije difúzne priepustná vrstva, napr. geotextília, alebo obyčajná lepenka.

Vyrovnanie nerovnosti podkladu

Nerovnosť < 5 mm - vyrovnanie prekladom pomocou medzivrstvy z vlnitej lepenky alebo pomocou špárovacieho tmelu Rigips.

Nerovnosť 5 – 10 mm - vyrovnanie tmelením. Napr. špárovací tmel Rigips alebo samonivelizačné stierky.

Nerovnosť 10 – 60 mm  - vyrovnanie nerovností alebo pre zvýšenie úrovne podlahy použiť Suchý vyrovnávací podsyp Rigips.

Nerovnosť nad 60 mm - pre vyrovnanie kombinovať podsyp a vrstvy izolantov (napr. polystyrénu alebo drevovláknitej dosky). Pokiaľ sa na vyššiu vrstvu podsypu používajú systémy teplovodného podlahového vykurovania alebo je použitá vyššia vrstva izolantov, vrstva podsypu musí byť oddelená od vrstiev izolantov (napr. doskou Rigidur hrúbky 10 mm). Pokiaľ je podsyp väčšej hrúbky ako 60 mm, odporúča sa rozdeliť podsyp na vrstvy max. hrúbky 60 mm, oddelených prekladmi (napr. z dosiek Rigidur hrúbky 10 mm). V takom prípade je nutné počítať s minimálne 5 % navýšením hrúbky podsypu pre čiastočne sadanie.

Postup vyrovnania podsypu
Postup vyrovnania podsypu

Vyrovnanie podsypu pre suché podlahy je možné uskutočniť pomocou špeciálnej súpravy zrovnávacích lát, prípadne použitím drevených odidiel zhotovených z lát a strhávacej laty s výrezmi. Pri stene sa odporúča urobiť si podľa vytýčenej výšky pruh („hrobček“)  podsypu, osadiť naň vodiacu lištu (latu) a vo vzdialenosti danej dĺžkou strhávacej laty osadiť druhú vodiacu lištu. Vodiace lišty sa musia zrovnať výškovo a potom príde na rad vyrovnávanie podsypu – podsyp sa nasype medzi vodiace laty, oceľovým hladidlom sa zhruba zrovná a stiahne.

Celé pole je následne potrebné urovnať zrovnávacou latou. Všetky pomocné prípravky musia byť pred položením podlahy vybrané z podsypu. Inštalačné vedenia v podlahe musia mať vzájomnú vzdialenosť aspoň 10 mm a musia byť prekryté podsypom s hrúbkou minimálne 10 mm.

Ukladanie podlahových dielcov Rigidur
Ukladanie podlahových dielcov Rigidur

Spájanie (lepenie) podlahových dielcov prebieha súčasne s priebehom pokladania. Ukladanie podlahových dielcov Rigidur sa začína od protiľahlého rohu miestnosti. Drážka dielca, ktorý prilieha k stene sa odreže. Dielce sa ukladajú v naväzujúcich radoch s presahom min. 250 mm. Lepidlo na podlahy Rigidur sa nanáša na predsadenú polodrážku spodnej dosky. Špáry sa dotlačia natesno a spoj sa zaistí skrutkami Rigidur v max. rozostupoch 250 mm.

Spoj podlahovych dielcov Rigidur

Lepidlo, ktoré bolo počas montáže vytlačené zo špáry na povrch, sa po čiastočnom zatvrdnutí strhne pomocou oceľovej stierky. Spojovacie prostriedky a spoje podlahových dielcov je možné podľa potreby pretmeliť sadrovým tmelom Rigidur.

Ukladanie podlahy v úzkych priestoroch
Ukladanie podlahy v úzkych priestoroch

V priestore chodieb alebo v úzkych miestnostiach sa odporúča pozdĺžna orientácia dielcov. Dĺžku spojovacích prostriedkov je potrebné voliť tak, aby nebola narušená rubová strana dosky.

Dodatočná izolačná vrstva

Podlahové dielce Rigidur môžu byť dodávané ako dielce vybavené izolačnou vrstvou už z výroby. Ak sa pridáva podkladová izolačná vrstva ako samostatný výrobok, je potrebné zvoliť vhodnú kvalitu a hrúbku materiálu s ohľadom na projektované zaťaženie podlahy a hodnotu požadovanej tepelnej alebo zvukovej izolácie.

Pre podkladové vrstvy suchej podlahy Rigidur sa používa penový polystyrén EPS:

  • pre hrúbku podkladovej vrstvy max. 100 mm – EPS 100 S
  • pre hrúbku podkladovej vrstvy max. 150 mm – EPS 150 S
  • pre hrúbku podkladovej vrstvy max. 250 mm – EPS 200 S

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔