Postup - práca so sadrokartónovými doskami Rigidur a RigiStabil

Postup - práca so sadrokartónovými doskami Rigidur a RigiStabil

Neodmysliteľnou súčasťou výmeny okien a dverí je úprava vysprávky okien / ostení okien / špalety okolo okien. Na dokončenie ostení je možné použiť suchú omietkovú zmes.

Vnútorné vysprávky okolo okien

Po úspešnej výmene okna / dverí nasleduje úprava špaliet okolo okien. Na túto úpravu sú vhodné suché omietkové zmesi, ktorých použitie je jednoduché, bez potreby strojového miešania. Ručná, sadrová omietka v prípade potreby umožňuje v jednom kroku vyrovnať podklad ostenia až do 30 mm. Je tvarovo stála a bez vzniku trhlín aj pri použití vo väčších hrúbkach (40 až 50 mm). Čas na jej spracovanie a stvrdnutie je 60 minút, takže takmer ihneď po dokončení vysprávky okien omietkou je môžné ostenia maľovať bez potreby brúsenia. Výmenu okien a práce s tým spojené je možné takto uskutočniť v ten istý deň bez potreby technologickej prestávky na dlhodobé schnutie.

Úprava ostení / špalety okolo okien

Ak aj nemeníte okná, ale mate poškodené ostenia okien alebo parapety, nové špalety vám môžu poskytnúť čerstvý a moderný vzhľad, ktorý dokáže zmeniť atmosféru celej miestnosti. 
Profesionálna a detailná úprava špalety alebo ostenia okien je skvelým spôsobom, ako zlepšiť vzhľad vášho domova. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre výmenu špalety svojpomocne, alebo tuto prácu necháte na odborníkov, máme pre vás podrobný návod s radami a typmi ako na výmenu špalety a použitím ručnej sadrovej omietky.

Postup úpravy špalety pri výmene okien
Osadenie APU lišty
Osadenie APU lišty

Z APU lišty (plastového okenného dilatačného profilu) odstránime lepiacu pásku na mechovke, ktorá bude tvoriť dilatáciu medzi okenným rámom a omietkou, a lištu nalepíme na hranu okenného rámu.

Osadenie rohového profilu
Osadenie rohového profilu

Na samotné osadenie rohovej lišty si namiešame dostatočne hustú omietku. Nanesieme ju na roh ostenia / špalety, čím si ho pripravíme na vloženie rohového profilu. Do nanesenej omietky vložíme rohovú lištu a zarovnáme do hrúbky omietky na murive a na rovinu APU lišty na ráme okna. Oba profily osádzame veľmi starostlivo s ohľadom na zvislosť a rovinnosť špalety.

Nanesenie ručnej omietky Rimana UNI na špaletu
Nanesenie ručnej omietky Rimana UNI na špaletu

Na špaletu nanesieme (príp. vtlačíme murárskou lyžicou) omietku Rimano UNI a vrstvu zarovnáme podľa APU lišty a rohovej lišty. Naraz môžeme naniesť vrstvu až s hrúbkou 30 mm, prípadne i viac, 40 – 50 mm. V prípade potreby nanesieme druhú vrstvu ihneď po zatuhnutí prvej.

Vyrovnanie nanesenej vrstvy omietky H-latou
Vyrovnanie nanesenej vrstvy omietky H-latou

Nanesenú vrstvu omietky vyrovnáme nerezovým hladidlom, prípadne krátkou hliníkovou H-latou krátkymi ťahmi od okenného rámu po rohovú lištu.

Zrezanie nanesenej vrstvy omietky Rimana UNI
Zrezanie nanesenej vrstvy omietky Rimana UNI

Drobné nerovnosti omietky na ostení zahladíme fasádnou špachtľou alebo hladidlom. Tú vedieme po stene čo najviac naplocho k stene. V tomto kroku by sa z plochy nemal uberať žiadny materiál a špachtľa by mala zostať takmer čistá. Na dodržanie rovinnosti vykonávame rovnanie ťahmi do kríža (vodorovne a zvislo), nikdy nie do oblúka. Pokiaľ sa na ploche objavia miesta s nedostatkom omietky, opatrne ich doplníme a zarovnáme.

Navlhčenie omietky vodou
Navlhčenie omietky vodou

Po zavädnutí, teda pri dotyku prstami ruky, už neostávajú stopy v omietke, plochu navlhčíme rozprašovačom s vodou. Následne dlhými ťahmi penovým hladidlom prejdeme celú plochu omietky na špalete.

Vyhladenie (gletovanie) povrchu ostenia okien po nanesení omietky
Vyhladenie (gletovanie) povrchu ostenia okien po nanesení omietky

Omietka po navlhčení uvoľní jemnú sadru, ktorou vyrovnáme všetky nerovnosti. Finálnu úpravu upravenej špalety robíme nerezovým hladidlom alebo fasádnou špachtľou. Špachtľu vedieme v rôznych smeroch, aby sme minimalizovali nerovnosti na ploche. Takto vyhladená plocha ostenia je už finálne pripravená na povrchovú úpravu maľovkou, samozrejme po následnom preschnutí omietky. Takto dosiahnem dokonale hladký povrch steny s novou omietkou. Rovnakým spôsobom postupujeme pri omietke na všetkých stenách pri rekonštrukciách v dome a byte.

Nakoniec (najlepšie až po vymaľovaní) odtrhneme ochranný pásik z APU lišty. Ten bránil poškodeniu okenného rámu náradím pri nanášaní omietky. Výsledkom je rovná, čistá a elegantná okenná špaleta.

Klasické murované steny dopĺňajú priečky a moderné steny zo sadrokartónu. Pozrite si viac o montáži moderných stien.

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔